Skatt 17

Samlinger knyttet til Skatt

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0581
  • ubb-ms-0586
  • ubb-ms-0660
  • ubb-ms-0663
  • ubb-ms-0683
  • ubb-ms-0818-g

Diplom datert 1329, 6. mars. Bergen

1329-03-06

Diplomer, 1300-tallet, Kunngjøring, Skatt

Diplom datert 1424, 8 april, Stavanger

1424-04-08

Diplomer, Skatt, Kirkehistorie, Biskoper, 1400-tallet

Diplom datert 1443, 9. januar. Lofthus (Ullensvang, Hordaland)

1443-01-09

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Skatt, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom datert 1455, 2. juli. Elfsborg (Gøteborg)

1455-07-02

Prester, Diplomer, Konger, Skatt, Kirkehistorie, 1400-tallet

Diplom datert 1474, 1. februar. Hovedøya (Oslo)

1474-02-01

Nonne, Diplomer, Skatt, Kirkehistorie, 1400-tallet, Munk

Ukjent

Contract for Major og Stadts-Hauptmand Christian Friele og Medinteressentere paa Bergens Byes Consumption udi 3 de Aar fra 1765-1767 mod Aarlig Afgift 15000 Rigsd. Courant. Vedlagt en general ballance regning over consumption og fisketiende for 1765

Bergen, Privilegier, Lover, 1700-tallet, Skatt, Handel, Kjøbstedsskatt, Toll, Moms, Told vedk., Kontrakt paa Bergens bys consumption 1765-1767, Consumption, told vedk., Bergens byes consumption 1765-67

Oluf Næve

Forestilling om de Norske Nordlandes og Finmarkens bedre Opkomst og Fremtarv, samt hvorledes de kongelige indkomster derved kan blive forøged og ellers i Almindelighed til Landalmuens og de Handlendes gavn og Fordeel udi Begge Rigerne

1752-07-25

Bergen, Handelssted, 1700-tallet, Privilegier, Skatt, Handel, Fiskerier vedk., Nordlandshandel, Fiskeri-handel, Kjøbsteder

Christian Friele; Anders Dischingthun; Henrich Sem; Gert von der Ohe; Friedrich Ehlers; Jaen Frøchen; Lambert van der Ohe; Lyder Schultz; Jacob von Erpecom; Diderich Jansen Fasmer; Johan Stoltz

Kort Besvarelse paa Oluf Næves Project om en nye Kiøbstæd i Nordlandene

1753-06-09

Bergen, Handelssted, 1700-tallet, Privilegier, Skatt, Handel, Fiskerier vedk., Nordlandshandel, Fiskeri-handel, Kjøbsteder

Christian Magnus Falsen

Votum i Sagen angaaaende Kjøbstedsskattens Fordeling

1821-06-07

Norge, Skatt, Norske Lover, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Gjenpart af Generalprokurørens Skrivelse til Finantsdepartament af 8/11 1823 vedkommende nye Privilegier for Christiania

1823-11-11

Norge, Skatt, Oslo, Christiania, Norske Lover, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Hagbarth Falsen

Brev 8. mai 1827

1827-05-08

1800-tallet, Regning, Gårder, Skatt, Skjøte, Brannkontigent

Kvittering på at Christian Magnus Falsen har betalt skatt den 3. september 1827.

1827-09-03

1800-tallet, Skatt, Kvittering, Riksbankseddel

Christian Magnus Falsen

Brev til magistraten i Bergen fra Christian Magnus Falsen den 14. Juli 1825. Kopi til skattefogd Malling.

1825-07-14

1800-tallet, Avis, Skatt, Næringsskatt, Formueskatt, Skatteseddel, Christiania Intelligenz-Seddeler, Kjøbstedsskatt, Bergen magistrat

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

1800-tallet, Gård, Salg, Skatt, Leiekontrakt, Skjøte, Lønn, Panteobligasjon, Obligasjon, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel

Regning

1800-tallet, Bergen, Regning, Teater, Det Norske teater, Skatt, Theater, Kommuneskatt

Regning

1864-12-05

1800-tallet, Bergen, Regning, Teater, Det Norske teater, Skatt, Theater, Kommuneskatt

Overslag paa Børnepengene i Bergen 1645

Barn, Bergen, 1600-tallet, Arv, Skatt, Testamenter, Enker