Norske lover 42

Samlinger knyttet til Norske lover

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0055
  • ubb-ms-0579

Christian Magnus Falsen

Criminalloven § 1-92

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Almindelige Grundsætninger for Udmaaling af Straf

1829-08-21

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Ophævelse av Strafskyld

1829-07-01

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Forbrydelsens Fuldbyrdelse og forsøg

1829-06-24

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Delagtighed i Forbrydelsen

1829-06-24

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Uagtsomhed, hvorved Forbrydelse forøves

1829-06-24

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Bemærkninger om det af Vogt under 3/10 1829 indleverede atter omarbeidede udkast til Criminalloven

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Register til: Koncepter til endel fra Generalprokurøren udfærdigede Expeditioner i Aarene 1822-1825

Norge, Norske lover, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Koncepter til endel fra Generalprokurøren udfærdigede Expeditioner i Aarene 1822-1825

1822-07-26

Norge, Norske lover, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Koncepter til endel fra Generalprokurøren udfærdigede Expeditioner i Aarene 1822-1825

1823-01-27

Norge, Norske lover, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Koncepter til endel fra Generalprokurøren udfærdigede Expeditioner i Aarene 1822-1825

1824-02-14

Norge, Norske lover, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Koncepter til endel fra Generalprokurøren udfærdigede Expeditioner i Aarene 1822-1825

1825-04-08

Norge, Norske lover, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Koncepter til endel fra Generalprokurøren udfærdigede Expeditioner i Aarene 1822-1825

Norge, Norske lover, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Votum i Sagen angaaaende Kjøbstedsskattens Fordeling

1821-06-07

Norge, Skatt, Norske lover, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet, Kjøpstedsskatt

Christian Magnus Falsen

Gjenpart af Generalprokurørens Skrivelse til Finantsdepartament af 8/11 1823 vedkommende nye Privilegier for Christiania

1823-11-11

Norge, Skatt, Oslo, Norske lover, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Lov om Høiesteret af 12/9 1818 med forslag til Forandring

Norge, Høyesterett, Norske lover, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Udkast til en Lov om Mishandling af Dyr

1822-04-03

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Udkast til en almindelig Brandforordning for Norges Kjøbsteder

1822-04-03

Brann, Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Udkast til en Lov angaaende Veivæsenet i Norge

Strafferett, Norge, Vei, Samfærdsel, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Om Arv

Norge, Arv, Norske lover, Domstole

Christian Magnus Falsen

Om Forbrytdelse

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Om Forbrytdelse -diverse paragrafer

1829-03-11

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Udkast til Los angaaende hvorledes med Bøder for Eftertiden skal forholdes

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Udkast til en Lov angaaende Delinqvent-Omkostningernes Ligning

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Udkast til en Lov angaaende Ligs Besigtelse og videre Behandling

Norge, Norske lover, Domstole, Likskue

Naturretten. Av docent F. Stang 1830.

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Naturretten, Forelesninger

Naturretten. Av docent F. Stang 1830.

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Naturretten, Forelesninger

Anmærkninger til Processen. 2 den Del. Av prof. Lange.

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Forelesninger

Den romerske Ret. I

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Romerretten, Norske lover, Forelesninger

Den romerske Ret. II

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Romerretten, Norske lover, Forelesninger

Den romerske Ret.III

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Romerretten, Norske lover, Forelesninger

Retsphilophsi

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Forelesninger, Rettsfilosofi

Juridisk Haandregister. I

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

Juridisk Haandregister.II

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

Juridisk Haandregister.III

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

Juridisk Haandregister.IV

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

Juridisk Haandregister.V

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

Norigis Riiges Laugbog

Lovgivning, Oversettelse, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Retterbøter, Norske lover, Gulatingsloven, Geistlighet, Tiende

Paal Berg

Forslag med motiver til ”Lov om arbeidstvister”, 1911.

Norge, 1900-tallet, Juridisk litteratur, Norske lover, Arbeidsrett, Odelstingsproposisjon

Claus Winter Hjelm

Lector Hjelms Dictat til Naturretten.

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Naturretten, Forelesninger

Claus Winter Hjelm

Lector Hjelms Dictat til Naturretten.

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Naturretten, Forelesninger