Odelstingsproposisjon 1


Paal Berg

Forslag med motiver til ”Lov om arbeidstvister”, 1911.

Norge, 1900-tallet, Juridisk litteratur, Norske lover, Arbeidsrett, Odelstingsproposisjon