Maskinhall 45


Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Arbeider, Fabrikk, Valseverk, Maskinhall, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Ukjent

[Interiør, reduksjonskammer]

Interiør, Maskinhall, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Atelier KK

[Interiør av et kontrollrom ? Trolig omformerstasjonen, Strømgaten 21]

Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør, et rom med div. ukjent utstyr, trolig kraftstasjon]

Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall

Atelier KK

[Interiør av et rom med div. ukjent utstyr, trolig kraftstasjon]

1928-02-17

Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall

Atelier KK

[Interiør av et rom med div. ukjent utstyr, trolig en kraftstasjon]

Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall

Atelier KK

[Dale kraftstasjon, maskinhall med aggregat]

Kraftstasjon, Lampe, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Rekkverk, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Kysthospitalet Hagavik. Interiør av maskinrommet]

1927-05-13

Sykehus, Maskinhall, Aggregat, Sykehuse, Kontrollrom

Atelier KK

[Kysthospitalet Hagavik. Interiør fra maskinrommet]

1927-05-13

Mann, Sykehus, Maskinhall, Aggregat, Sykehuse, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør, Dale Kraftstasjon]

1928-11-13

Kraftstasjon, Maskinhall

Atelier KK

[Interiør, turbiner og aggregat, Dale Kraftstasjon.]

1928-11-12

Kraftstasjon, Lampe, Generator, Turbin, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Lampe, Generator, Turbin, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall med turbiner, Dale Kraftstasjon.]

1928-11-12

Kraftstasjon, Vindu, Lampe, Turbin, Maskinhall, Aggregat, Gelender

Atelier KK

[Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Mann, Vindu, Lampe, Turbin, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall med turbiner og aggregat, Dale Krafstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Vindu, Lampe, Generator, Turbin, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall med turbiner og aggregat, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Generator, Turbin, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, elektrisk anlegg, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Maskinhall

Atelier KK

[Interiør, elektrisk anlegg, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Maskinhall, Transformatorstasjon

Atelier KK

[Interiør, elektrisk anlegg, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Maskinhall

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Rekkverk, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Rekkverk, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Skipsbygging - verftsindustri, Hall, Industriområde, Maskinhall

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Skipsverft, Industriområde, Maskinhall

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Maskin, Maskinhall

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Maskin, Maskinhall

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Maskin, Lampe, Maskinhall

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Maskin, Maskinhall

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Yrkesklær, Trekasse, Maskinhall

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Yrkesklær, Maskinhall

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Yrkesklær, Maskinhall

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Yrkesklær, Maskinhall

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Yrkesklær, Maskinhall

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Maskinhall

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Snekkerverksted, Maskinhall, Høvelbenk

Atelier KK

[Ola Radio]

Interiør, Arbeider, Oppdragsfoto, Maskinhall, Fabrikkhall

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Arbeider, Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Arbeider, Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall