Kraftstasjon 99


Ninni Larsen

Vadheim

Kraftstasjon, Fabrikk, Rørgate

Ukjent

Thamsbanen

Landskap, Skip, Fotoalbum, Gruve, Kraftstasjon, Jernbane, Jernbanebro, Tog, Utstilling, Jernbanestasjon

Ukjent

Dale Kraftanlegg

Kraftstasjon

Thorvald Selmer

Fra Tøsse, Osterfjorden

Foss, Kraftstasjon

Einar Helmers-Olsen

[Bjølvefossen, Ålvik]

By- og småsteder, Kraftstasjon, Industriområde, Kraftproduksjon

Rjukan

By- og småsteder, Kraftstasjon, Postkort, Kraftproduksjon

Jørgen Grundtvig-Olsen

Tyssedal, Hardanger

1925-08-08

Landskap, Kraftstasjon, Fjord, Panorama

Ingebrigt Lunde

Rørgaten Samnanger

Kraftstasjon, Byggeplass, Rørgate, Høyspentmast

John Bernhard Rekstad

[Kraftstasjonen Kykkelsund]

Bygninger, Tømmer, Kraftstasjon, Vann

Atelier KK

Kraftstation

Kraftstasjon, Vannkraftutbygging

Atelier KK

[Interiør fra kraftstasjon. Ledningsnett, Herlandsfoss kraftverk]

Kraftstasjon, Kraftledning

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk]

Kraftstasjon

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk]

Kraftstasjon, Kraftledning

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk]

Kraftstasjon

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk. Kraftaggregat]

Kraftstasjon, Generator, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk. Kraftaggregat]

Kraftstasjon, Generator, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk]

Kraftstasjon

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk, Osterøy]

Fjell, Kraftstasjon, Vindu, Høyspentmast

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk]

Kraftstasjon, Valmtak, Vindu, Kraftledning, Høyspentmast

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk, Osterøy]

Kraftstasjon, Bolighus, Valmtak, Løe, Rørgate, Høyspentmast

Atelier KK

[Herlandsfoss med kraftverket, sett mot Fotlandsvåg, Osterøy]

Fjell, Kraftstasjon, Bygd, Fjord, Bolighus, Vann, Telefonstolpe, Løe

Atelier KK

[Herlandsfoss, Osterøy, med kraftverket]

Fjell, Vei, Gård, Kraftstasjon, Bygd, Bolighus, Skog

Atelier KK

[Solheim sekundærstasjon]

Fjell, Kraftstasjon, Bolighus, Oversiktsbilde, Arkitekt, Offentlige kontorer, Høyspentmast, Arkitekter

Atelier KK

[Solheim sekundærstasjon]

Barn, Personbil, Kraftstasjon, Arkitekt, Elektrisitetsverk, Sjåfør, Offentlige kontorer, Arkitekter

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Fjell, Kraftstasjon, Bolighus, Vann, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Fjell, Kraftstasjon, Bolighus, Vann, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate

Atelier KK

[Fra utbyggingen av Dale kraftverk ca. 1925]

Fjell, Kraftstasjon, Elv, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer

Atelier KK

[Eksteriør av Dale kraftstasjon ca. 1928]

Fjell, Kraftstasjon, Inngangsparti, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kraftledning

Atelier KK

[Repro av et bilde av Dale kraftstasjon ca. 1928]

Fjell, Kraftstasjon, Inngangsparti, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kraftledning

Atelier KK

[Eksteriør av Frøland kraftstasjon med kapasitet 28.000 H.K.]

Fjell, Kraftstasjon, Tårn, Inngangsparti, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate

Atelier KK

[Interiør av et kontrollrom ? Trolig omformerstasjonen, Strømgaten 21]

Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør, kontrollpanel i omformerstasjonen, Strømgaten 21]

Stol, Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Skrivebord, Offentlige kontorer, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør, et rom med div. ukjent utstyr, trolig kraftstasjon]

Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall

Atelier KK

[Interiør av et rom med div. ukjent utstyr, trolig kraftstasjon]

1928-02-17

Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall

Atelier KK

[Interiør av et rom med div. ukjent utstyr, trolig en kraftstasjon]

Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall

Atelier KK

[Interiør, kontrollrom, trolig en kraftstasjon]

Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør, kontrollrom, trolig kraftstasjon.]

Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kontrollrom

Atelier KK

[Dale kraftstasjon, maskinhall med aggregat]

Kraftstasjon, Lampe, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Ukjent

[Interiør av et rom med to store kjeler]

Kraftstasjon, Tank

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Rekkverk, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Dale Kraftstasjon.]

1928-11-01

Kraftstasjon, Inngangsparti, Vindu, Høyspentmast

Atelier KK

[Interiør, Dale Kraftstasjon]

1928-11-13

Kraftstasjon, Maskinhall

Atelier KK

[Interiør, turbiner og aggregat, Dale Kraftstasjon.]

1928-11-12

Kraftstasjon, Lampe, Generator, Turbin, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Lampe, Generator, Turbin, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall med turbiner, Dale Kraftstasjon.]

1928-11-12

Kraftstasjon, Vindu, Lampe, Turbin, Maskinhall, Aggregat, Gelender

Atelier KK

[Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Mann, Vindu, Lampe, Turbin, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Rørgate, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Trapp, Rørgate

Atelier KK

[Rørgate, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Trapp, Rørgate