Rørgate 49


G.E. Bonde

Fra Rörtransporten. Höyanger

1924-08-09

Trebro, Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Rörgate. Höyanger

1924-08-09

Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Jetlands-ang.

1924-08-09

Landskap, Vannkraftutbygging, Rørgate

Ninni Larsen

Vadheim

Kraftstasjon, Fabrikk, Rørgate

Ukjent

[Vannrør mellom Tarlebø og Svartediket]

Bolighus, Rør, Anleggsarbeider, Demning, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Fra anleggsarbeidet på Tarlebødemningen og Svartediket]

Elv, Anleggsarbeider, Rørgate

Ukjent

[Rørgate]

Rørgate

Ralph L. Wilson

[Tarlebødammen]

Anleggsarbeider, Demning, Stein, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Leif Larsen

[Vannverk]

Foss, Rørgate, Vannverk

Ukjent

[Kloakk- og vannledning legges fra Formanns vei til Uren]

1922-05-22

Rør, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ingebrigt Lunde

Rørgaten Samnanger

Kraftstasjon, Byggeplass, Rørgate, Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Rörledning - Vaksdals Mölle

Bro, Rørgate

Atelier KK

Længdeprofil av Rørgaten

Vannkraftutbygging, Rørgate

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik]

Kontor, Office, Brakke, Fjord, Dampskip, Kaianlegg, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Brakke, Bolighus, Valmtak, Rørgate, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Kaianlegg, Rørgate, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

Admiminstrasjonsbygget til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kontor, Office, Inngangsparti, Vindu, Ark, Tak, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Knarrevik

Kontor, Office, Kaianlegg, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik, 1916]

1916-10-21

Bolighus, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Bolighus, Industriutbygging, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik]

Kontor, Office, Brakke, Fjord, Kaianlegg, Kran, Skorstein, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Bolighus, Kaianlegg, Rørgate, Havnesilo, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Rørgate i tunnel, Herlandsfoss kraftverk]

Rørgate

Atelier KK

[Rør i tunnel, Herlandsfoss kraftverk]

Rørgate

Atelier KK

[Rør i tunnel, Herlandsfoss kraftverk]

Rørgate

Atelier KK

[Rør i tunnel, Herlandsfoss kraftverk]

Rørgate

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk, Osterøy]

Kraftstasjon, Bolighus, Valmtak, Løe, Rørgate, Høyspentmast

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Fjell, Kraftstasjon, Bolighus, Vann, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Fjell, Kraftstasjon, Bolighus, Vann, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate

Atelier KK

[Eksteriør av Frøland kraftstasjon med kapasitet 28.000 H.K.]

Fjell, Kraftstasjon, Tårn, Inngangsparti, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate

Atelier KK

[Rørgate, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Trapp, Rørgate

Atelier KK

[Rørgate, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Trapp, Rørgate

Atelier KK

[Rørgate, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Trapp, Rørgate

Atelier KK

[Fra Vaksdal, med rørgate]

1928-11-09

Gård, Bygd, Bolighus, Elv, Rørgate

Atelier KK

[Eksteriør av Frøland kraftstasjon med kapasitet 28.000 H.K.]

Fjell, Kraftstasjon, Tårn, Inngangsparti, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Bygninger, Kraftstasjon, Rørgate

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co

[Uten Tittel]

Kraftstasjon, Rørgate

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co

[Uten Tittel]

Kraftstasjon, Bolighus, Oversiktsbilde, Rørgate

Knud Knudsen

[Parti ved Ulefos]

Foss, Elv, Demning, Rørgate

Knud Knudsen & Co.

Kraftstationen og Rörledningen i Tyssedal, Hardanger

Kraftstasjon, Rørgate

K. Knudsen & Co

Kraftstationen i Tyssedal, Hardanger

Bygninger, Kraftstasjon, Fjord, Rørgate

Atelier K. Knudsen

Sauda. Valldal

Vei, Elv, Stabbestein, Rørgate

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Industribygning]

Landskap, Industribygning, Rørgate, Vik

Ralph L. Wilson

Høyanger 1928 - Grieg, Hagelsteen

Arbeider, Mann, Rørgate, Taubane

Ralph L. Wilson

Munchen - Stipendiereisen

Rørgate

Ralph L. Wilson

Munchen - Stipendiereisen

Rørgate

Ralph L. Wilson

Munchen - Stipendiereisen

Rørgate

Ralph L. Wilson

Munchen - Stipendiereisen

Rørgate

Ralph L. Wilson

Munchen - Stipendiereisen

Tog, Rørgate