Aggregat 25


Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk. Kraftaggregat]

Kraftstasjon, Generator, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk. Kraftaggregat]

Kraftstasjon, Generator, Aggregat

Atelier KK

[Dale kraftstasjon, maskinhall med aggregat]

Kraftstasjon, Lampe, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Rekkverk, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Kysthospitalet Hagavik. Interiør. Behandlingsrom med utstyr ca. 1927]

Sykehus, Vindu, Skap, Verkstedsmaskin, Aggregat, Sykehuse

Atelier KK

[Kysthospitalet Hagavik. Interiør. Behandlingsrom med utstyr ca. 1927]

Sykehus, Dør, Lampe, Verkstedsmaskin, Aggregat, Sykehuse

Atelier KK

[Kysthospitalet Hagavik. Interiør av et behandlingsrom med maskiner]

Sykehus, Dør, Lampe, Skap, Verkstedsmaskin, Aggregat, Sykehuse

Atelier KK

[Kysthospitalet Hagavik]

Sykehus, Dør, Lampe, Verkstedsmaskin, Aggregat, Sykehuse

Atelier KK

[Kysthospitalet Hagavik]

Sykehus, Dør, Lampe, Skap, Verkstedsmaskin, Aggregat, Sykehuse

Atelier KK

[Kysthospitalet Hagavik. Interiør av maskinrommet]

1927-05-13

Sykehus, Maskinhall, Aggregat, Sykehuse, Kontrollrom

Atelier KK

[Kysthospitalet Hagavik. Interiør fra maskinrommet]

1927-05-13

Mann, Sykehus, Maskinhall, Aggregat, Sykehuse, Kontrollrom

Atelier KK

[Maskinrom i fabrikk el. lignende, med aggregat]

Industri og Håndverk, Aggregat, Maskinsal

Atelier KK

[Maskinrom i fabrikk el. lignende, med aggregat]

Industri og Håndverk, Aggregat, Maskinsal

Atelier KK

[Interiør, maskinsal / verksted, Den tekniske skole]

Mann, Aggregat, Teknisk skole, Skoler, Maskinsal

Atelier KK

[Interiør maskinsal/verksted, Den tekniske skole]

Mann, Aggregat, Teknisk skole, Skoler, Maskinsal

Atelier KK

[Interiør, turbiner og aggregat, Dale Kraftstasjon.]

1928-11-12

Kraftstasjon, Lampe, Generator, Turbin, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Lampe, Generator, Turbin, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall med turbiner, Dale Kraftstasjon.]

1928-11-12

Kraftstasjon, Vindu, Lampe, Turbin, Maskinhall, Aggregat, Gelender

Atelier KK

[Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Mann, Vindu, Lampe, Turbin, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall med turbiner og aggregat, Dale Krafstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Vindu, Lampe, Generator, Turbin, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall med turbiner og aggregat, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon, Generator, Turbin, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Rekkverk, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Rekkverk, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat