Bygningsarbeider 282


Ukjent

Kanal mellom Lungegaardsvandene

1925-08-21

Bygningsarbeider, Bro, Kanal, Bibliotek

Gustav Brosing

Gamle Bergen

Bygningsarbeider, Lysthus

Olaf Andreas Svanøe

[Teateret under bygging]

Bygninger, Teaterbygning, Bygningsarbeider, Byggeplass, Eksteriør

Olaf Andreas Svanøe

[Den Nationale Scene ble bygget i 1909. Arkitekt var Einar Oscar Scou]

Teaterbygning, Bygningsarbeider, Byggeplass, Murhus

Arild Berner Jadar

Minne fra arbeidstjenesten 1940-1943

Idrett, Fotoalbum, Kvinner i arbeid, Andre verdenskrig, Parade, Gruppeportrett, Militærleir, Okkupasjonsmakt, Vei, Bygningsarbeider, General, Militær organisasjon, Sanking, Flag, Flagg, Militæruniform, Skolebygning, Gevær, Arbeider, Marsjere, Telt, Orkester, Blåseinstrument, Trekkspill, Spade, Ung kvinneportrett, Teltleir, Nasjonal Samling, Konsert, Mannsportrett, Ungdom, Gymnastikk, Arbeidstjeneste

Christian Emil Hansen

[Bygging av Luster Sanatorium, ca. 1900.]

Bygningsarbeider, Byggeplass, Murearbeid, Tuberkulose, Sanatorium, Murstein

Christian Emil Hansen

[Bygningsarbeidere ved bygging av Luster Sanatorium, ca1900]

Bygningsarbeider, Sykehus, Tønne, Murer, Murearbeid, Tuberkulose, Sanatorium, Murstein

Christian Emil Hansen

[Bygningsarbeidere ved bygging av Luster Sanatorium ca 1900]

Bygningsarbeider, Sykehus, Tønne, Murer, Tuberkulose, Sanatorium, Murstein

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården. Overlegeboligen]

Bygningsarbeider, Bolighus, Mentalsykehus, Byggeplass, Steinmur, Stillas

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Bygningsarbeider, Mentalsykehus, Byggeplass, Steinmur, Stillas

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Bygningsarbeider, Mentalsykehus, Byggeplass

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Bygningsarbeider, Mentalsykehus, Byggeplass

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Bygningsarbeider, Mentalsykehus, Byggeplass

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Skofabrik"

Bygninger, Bygningsarbeider, Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Byggeplass, Anleggsarbeider, Skofabrikk

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Skofabrik"

Bygninger, Bygningsarbeider, Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Byggeplass, Anleggsarbeider, Skofabrikk, Stillas

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Skofabrik"

Bygninger, Bygningsarbeider, Arbeider, Mann, Byggeplass, Anleggsarbeider, Skofabrikk, Stillas

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Skofabrik"

Bygninger, Bygningsarbeider, Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Byggeplass, Anleggsarbeider, Stige, Skofabrikk, Stillas

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Skofabrik"

Bygninger, Bygningsarbeider, Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Byggeplass, Anleggsarbeider, Skofabrikk, Stillas

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Skofabrik"

Bygninger, Bygningsarbeider, Arbeider, Mann, Byggeplass, Anleggsarbeider, Skofabrikk

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Skofabrik"

Bygninger, Bygningsarbeider, Arbeider, Mann, Byggeplass, Anleggsarbeider, Skofabrikk, Stillas, Såpefabrikk

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Skofabrik"

Bygninger, Bygningsarbeider, Mann, Byggeplass, Skofabrikk, Stillas

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Skofabrik"

Bygninger, Bygningsarbeider, Arbeider, Bil, Car, Mann, Byggeplass, Anleggsarbeider, Skofabrikk

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Skofabrik"

Bygninger, Bygningsarbeider, Arbeider, Bil, Car, Mann, Byggeplass, Skofabrikk

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Skofabrik"

Bygninger, Bygningsarbeider, Arbeider, Mann, Byggeplass, Anleggsarbeider, Skofabrikk, Stillas, Såpefabrikk

Einar Helmers-Olsen

"Oppføring av Auto 23"

Bygninger, Bygningsarbeider, Byggeplass, Stillas

Einar Helmers-Olsen

"Oppføring av Auto 23"

Bygningsarbeider, Lastebil, Byggeplass

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Hest, Hestekjerre, Stillas, Gjenreising og sanering

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Hest, Hestekjerre, Stillas, Gjenreising og sanering

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Stige, Stillas, Gjenreising og sanering, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Stige, Stillas, Gjenreising og sanering

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Hest, Hestekjerre, Stillas, Gjenreising og sanering

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Stige, Stillas, Gjenreising og sanering

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Mann, Stillas, Gjenreising og sanering

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Mann, Stillas, Gjenreising og sanering, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Kvinne, Barn, Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Hest, Hestekjerre, Mann, Stillas, Gjenreising og sanering

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Kvinne, Barn, Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Mann, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering, Pelsvareforretning

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Stillas, Gjenreising og sanering

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Hest, Hestekjerre, Mann, Stillas, Gjenreising og sanering

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Mann, Stillas, Gjenreising og sanering, Murearbeid, Pelsvareforretning

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Mann, Stillas, Gjenreising og sanering, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Mann, Stillas, Gjenreising og sanering

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Gjenreising og sanering

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Lastebil, Gjenreising og sanering

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Gjenreising og sanering, Pelsvareforretning

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Gjenreising og sanering, Pelsvareforretning

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Gjenreising og sanering

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering, Pelsvareforretning

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering, Pelsvareforretning

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Gjenreising og sanering