Tale 181


George Willoughby

"Sörlandet" på besøk i USA

Tale, Mann, Hatt, Mikrofon

George Willoughby

Nordnæs Buekorps og Bataljon

1933-05-03

Jubileum, Tale, Buekorps, Mann, Folkemengde

George Willoughby

Nordnæs Buekorps og Bataljon. Nordnessjefen Ragnvald Hauge taler og takker for statuen.

1933-05-03

Jubileum, Tale, Buekorps, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Mann, Folkemengde, Flosshatt

George Willoughby

Nordnæs Buekorps og Bataljon

1933-05-03

Jubileum, Tale, Buekorps, Mann, Folkemengde

Thomas Georg Krog

Afskeds og Taksigelses Ord til Kors-Kirkens Menighed udi Bergen

1700-tallet, Bergen, Kristendom, Tale, Korskirken

Simon Michelsen Steenholts Brev til Stiftsprovst Morten Reenberg, dat. Søllerød 23/10 1734.

1734-10-23

1700-tallet, Kulturhistorie, Brev, Prester, Skoler vedk., Tale, Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Fordømmelse, Visitasjon

Ukjent

Tale Til det Svenske folk. Udatert.

Tale

Christian Magnus Falsen

Autentisk liste på hodene for opposisjonen på Riksdagen i Flemboeia

1814-05-17

1800-tallet, Tale, Opposisjon

Jonas Rein

Tale av Jonas Rein. Udatert.

Tale, Borgersamfunnet, Klasseforskjeller

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Tale 17 Mai 1884 av Peder Fylling

Historie, Tale, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Sunnmøre, 17. mai

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 01

1813-12

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 02

1819-01-21

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 03

1820-08-03

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 04

1822-02-18

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 05

1822-05-25

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 06

1823-01-11

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 07

1823-06-14

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 08

1824-01-07

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 09

1823-03-13

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 10

1824-11-20

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 11

1825-02-27

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 12

1827-02-11

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 01

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 02

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 03

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 04

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 05

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 06

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 07

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 08

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 09

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 10

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 11

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 01

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 06

1824-02-29

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Lyder Christian Sagen

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 07

1828-04-04

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 08

1828-04-04

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 09

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Edvard Hagerup

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 10

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 11

1828-09-09

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Lyder Christian Sagen

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 12

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Werner Hosewinckel Christie

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 13

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Edvard Hagerup

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 14

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 15

1829-02-11

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Werner Hosewinckel Christie

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 16

1829-03-13

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Lyder Christian Sagen

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 17

1829-03-13

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Edvard Hagerup

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 18

1829-03-13

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 19

1829-11-17

1800-tallet, Tale, Quodlibet

Lyder Christian Sagen

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 20

1829-11-17

1800-tallet, Tale, Quodlibet