Tale 171


George Willoughby

"Sörlandet" på besøk i USA

Mann, Tale, Hatt, Mikrofon

George Willoughby

Nordnæs Buekorps og Bataljon

1933-05-03

Jubileum, Mann, Folkemengde, Tale, Buekorps

George Willoughby

Nordnæs Buekorps og Bataljon. Nordnessjefen Ragnvald Hauge taler og takker for statuen.

1933-05-03

Jubileum, Mann, Folkemengde, Tale, Flosshatt, Buekorps, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

George Willoughby

Nordnæs Buekorps og Bataljon

1933-05-03

Jubileum, Mann, Folkemengde, Tale, Buekorps

Simon Michelsen Steenholts Brev til Stiftsprovst Morten Reenberg, dat. Søllerød 23/10 1734.

1734-10-23

Kulturhistorie, Brev, Prester, 1700-tallet, Skoler vedk., Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Tale, Fordømmelse, Visitasjon

Ukjent

Tale Til det Svenske folk. Udatert.

Tale

Christian Magnus Falsen

Autentisk liste på hodene for opposisjonen på Riksdagen i Flemboeia

1814-05-17

1800-tallet, Tale, Opposisjon

Jonas Rein

Tale av Jonas Rein. Udatert.

Tale, Borgersamfunnet, Klasseforskjeller

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Tale 17 Mai 1884 av Peder Fylling

Historie, Antikvariske opptegnelser, Tale, Møre og Romsdal, Sunnmøre, 17. mai

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 01

1813-12

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 02

1819-01-21

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 03

1820-08-03

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 04

1822-02-18

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 05

1822-05-25

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 06

1823-01-11

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 07

1823-06-14

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 08

1824-01-07

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 09

1823-03-13

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 10

1824-11-20

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 11

1825-02-27

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 12

1827-02-11

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 01

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 02

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 03

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 04

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 05

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 06

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 07

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 08

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 09

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 10

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 11

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 01

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 06

1824-02-29

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Lyder Christian Sagen

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 07

1828-04-04

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 08

1828-04-04

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 09

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Edvard Hagerup

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 10

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 11

1828-09-09

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Lyder Christian Sagen

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 12

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Werner Hosewinckel Christie

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 13

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Edvard Hagerup

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 14

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 15

1829-02-11

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Werner Hosewinckel Christie

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 16

1829-03-13

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Lyder Christian Sagen

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 17

1829-03-13

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Edvard Hagerup

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 18

1829-03-13

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 19

1829-11-17

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Lyder Christian Sagen

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 20

1829-11-17

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Edvard Hagerup

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 21

1829-11-17

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Werner Hosewinckel Christie

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 22

1829-11-17

1800-tallet, Quodlibet, Tale