Fisk 10


Christian Magnus Falsen

Føring av diverse utgifter i Christian Magnus Falsen sitt hushold.

Fisk, 1800-tallet, Tobakkspipe, Ål, Melk, Regnskap, Billett, Lammefjerding, Blekk, Fløte, Karri, Hansker, Limoner, Papir

Iver Ancher Heltzen

Nomenclator til Helgelands Flora, Mammalia, Ornithologie, Amphibier og Icthyologie.

Fisk, 1800-tallet, Ornitologi, Botanikk, Planter, Amfibier, Helgelands flora, Blomster

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fiskes Beskrivelse efter Blochs, Kielsens, Guneri, Strøms, Funkes og Bomares Verker udarbeidet. 1829. 1de Del

Fisk, 1800-tallet, Helgelands fiskes beskrivelse

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fiskes Beskrivelse efter Blochs, Kielsens, Guneri, Strøms, Funkes og Bomares Verker udarbeidet. 1829. 2de Del

Fisk, 1800-tallet, Helgelands fiskes beskrivelse

Guido Findeis

Das Aquarium und seine Bewohner : eine Anleitung zur Herstellung und Pflege desselben

Fisk, Naturvitenskap, Håndbok, Akvarium

Otto Friedrich Müller

Zoologia Danica, eller Danmarks og Norges sieldne og ubekiendte Dyrs Historie

Fisk, Marinbiologi

Ukjent

En eneboer

Fisk

James Alexandersønn Grieg

Arktiske udliggere

Fisk