Fisk 8


Christian Magnus Falsen

Føring av diverse utgifter i Christian Magnus Falsen sitt hushold.

Fisk, 1800-tallet, Melk, Regnskap, Biletter, Lammefjerding, Blekk, Fløte, Karri, Hansker, Limoner, Tobakkspipe, Ål, Papir

Iver Ancher Heltzen

Nomenclator til Helgelands Flora, Mammalia, Ornithologie, Amphibier og Icthyologie.

Fisk, 1800-tallet, Ornitologi, Botanikk, Amfibier, Helgelands flora, Blomster, Planter

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fiskes Beskrivelse efter Blochs, Kielsens, Guneri, Strøms, Funkes og Bomares Verker udarbeidet. 1829. 1de Del

Fisk, 1800-tallet, Helgelands fiskes beskrivelse

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fiskes Beskrivelse efter Blochs, Kielsens, Guneri, Strøms, Funkes og Bomares Verker udarbeidet. 1829. 2de Del

Fisk, 1800-tallet, Helgelands fiskes beskrivelse

Otto Friedrich Müller

Zoologia Danica, eller Danmarks og Norges sieldne og ubekiendte Dyrs Historie

Fisk, Marinbiologi

Ukjent

En eneboer

Fisk

James Alexandersønn Grieg

Arktiske udliggere

Fisk