Ål 2


Christian Magnus Falsen

Føring av diverse utgifter i Christian Magnus Falsen sitt hushold.

Fisk, 1800-tallet, Melk, Regnskap, Biletter, Lammefjerding, Blekk, Fløte, Karri, Hansker, Limoner, Tobakkspipe, Ål, Papir

Thor Hiorth Schøyen; Carl Dons; Torbjørn Gaarder; Erling Sivertsen; Georg Schou; Ernst Føyn; Arne Eriksen

Naturen. Nr. 12, Desember 1940, 64. årgang

Zoologi, Geologi, Geografi, Kjemi, Biologi, Radioaktivitet, Tele, Ål