Ål 3


Christian Magnus Falsen

Føring av diverse utgifter i Christian Magnus Falsen sitt hushold.

Fisk, 1800-tallet, Tobakkspipe, Ål, Melk, Regnskap, Billett, Lammefjerding, Blekk, Fløte, Karri, Hansker, Limoner, Papir

Thor Hiorth Schøyen; Carl Dons; Torbjørn Gaarder; Erling Sivertsen; Georg Schou; Ernst Føyn; Arne Eriksen

Naturen. Nr. 12, Desember 1940, 64. årgang

Zoologi, Geologi, Geografi, Kjemi, Biologi, Radioaktivitet, Tele, Ål

Erling Sivertsen

Problemer i åleforskningen

Zoologi, Biologi, Ål