Kokkelue 7


Atelier KK

[Kokk eller baker?]

Kvinne, Kokkelue

Atelier KK

Kokk, Pumps, Kokkelue, Kokkeklær

Atelier KK

[Yrkesportrett, kokker]

Kvinne, Venner og venninner, Kokk, Venninner, Yrkesgruppeportrett, Pumps, Kokkelue, Kokkeklær

Atelier KK

[Yrkesportrett, kokke]

Kvinne, Ung kvinneportrett, Kokk, Pumps, Kokkelue, Kokkeklær

Atelier KK

[Yrkesportrett, kokke]

Kvinne, Ung kvinneportrett, Kokk, Pumps, Kokkelue, Kokkeklær

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør, Kokk, Restaurant/Kafe, Direktør, Kokkelue, Kokkeklær, Koldtbord

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør, Kokk, Restaurant/Kafe, Direktør, Kokkelue, Kokkeklær, Koldtbord