Kokkeklær 10


Atelier KK

Kokk, Pumps, Kokkelue, Kokkeklær

Atelier KK

[Yrkesportrett, kokker]

Kvinne, Woman, Venninner, Venner og venninner, Yrkesgruppeportrett, Kokk, Pumps, Kokkelue, Kokkeklær

Atelier KK

[Yrkesportrett, kokke]

Kvinne, Woman, Kokk, Ung kvinneportrett, Pumps, Kokkelue, Kokkeklær

Atelier KK

[Yrkesportrett, kokke]

Kvinne, Woman, Kokk, Ung kvinneportrett, Pumps, Kokkelue, Kokkeklær

Atelier KK

[Kjøkkenpersonale og kjøkken på Fløirestauranten]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Kjøkken, Mann, Man, Gryte, Restaurant/Kafe, Komfyr, Kokk, Kokkeklær, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Kjøkkenpersonale og kjøkken på Fløirestauranten]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Kjøkken, Mann, Man, Gryte, Restaurant/Kafe, Kokk, Kokkeklær, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Kjøkkenpersonale og kjøkken på Fløirestauranten]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Kjøkken, Mann, Man, Restaurant/Kafe, Kokk, Kokkeklær, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Kjøkkenpersonale og kjøkken på Fløirestauranten]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Kjøkken, Restaurant/Kafe, Kokk, Kokkeklær, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Kokk, Direktør, Kokkelue, Kokkeklær, Koldtbord

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Kokk, Direktør, Kokkelue, Kokkeklær, Koldtbord