Lokalhistorie 101

Samlinger knyttet til Lokalhistorie

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1917-B-11
  • ubb-ms-1924
  • ubb-ms-1929
  • ubb-ms-1942

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Bergen, Norge, Historie, Lovgivning, Hordaland, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Genealogi, Lokalhistorie, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Bergen, Norge, Historie, Lovgivning, Hordaland, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Genealogi, Lokalhistorie, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 1ste Hæfte

1775-02-07

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 2 det Hæfte

1775-05-08

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 3die Hæfte

1776-02-07

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Thomas Gilbertsen Thamson

Thomas Gilbertsen Thamsons Beskrivelse over den engelske Flaades Angrep paa Bergen Aar 1665

1765

Bergen, Norge, Historie, Dikt, England, 1600-tallet, Krigshistorie, Bryggen, Lokalhistorie, Sjøkrig, Engelske flaates angrep paa Bergen 1665, Sjøslag, Vågen i Bergen

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

1700-tallet, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Norge, Historie, Manuskript, Hordaland, Bondeoppstand, Juridisk litteratur, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Stril, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Ole Irgens

Studiosus P. N. Elholms beskikkelse til klokker i Sogndal 16/10 1781.

1781-10-16

1700-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Sogn, Lokalhistorie

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1814-02-02

1800-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Gerhard Kahrs

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1800-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Bergendal

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1812-07-13

1800-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1812-11-12

1800-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Lammers

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1814-12-12

1800-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Müller

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1815-05-20

1800-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Müller

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1800-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1810-01-14

1800-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Claus Frimann

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1810-01-24

1800-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1811-03-16

1800-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Christopher Johannes Hammer; Lars Monrad

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1812-07-10

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Budtz

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Johan Henrik Wolff

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1811-06-08

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Reinhold J. Klagenberg

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1897-11-16

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Eric Olsen

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1807-11-12

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1815-08-28

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Nicolay Nicolaysen

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1815-11-24

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Karen Leganger

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1816-07-11

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Anna Michelsdatter Løvnes

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1816-07-11

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie, Promemoria

Berthe Johannesdatter

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1816-09-16

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie, Promemoria

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1816-10-19

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Arild Amundsen Egeland; Lars Knudtsen

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1816-06-15

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1816-03-15

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Sirkulære, Lokalhistorie

Fridrich Jacob Wichman

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1816-07-18

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Anna C. Andersdatter

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1816-07-26

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Røsler

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1816-11-11

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1816-11-18

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Hans Nagell

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1816-09-30

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Sara Nieman; Kiersten Larsen; Carl Larsen

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1816-07-29

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Attest, Lokalhistorie

Daniel Wiese

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1816-01-25

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1816-08-22

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Innkomne brev m.m. 1775 - 1814

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie

Berthe Jonsdatter

Ansøkinger om premier for lang og tro tjeneste

1816-07-18

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie, Søknad

Hans Blytt

Ansøkinger om premier for lang og tro tjeneste

1812-10-31

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie, Søknad

Johan Weiner Krohn

Ansøkinger om premier for lang og tro tjeneste

1816-07-19

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie, Søknad

Holtermann; Ingebor Olsdatter

Ansøkinger om premier for lang og tro tjeneste

1816-07-24

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie, Søknad

Innkomne brever m.m. 1817

1817-04-28

1800-tallet, Brev, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie