Lokalhistorie 9

Samlinger knyttet til Lokalhistorie

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1917-B-11
  • ubb-ms-1924
  • ubb-ms-1929
  • ubb-ms-1942

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Lover, Bergen, Norge, Historie, Hordaland, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Genealogi vedk., Lokalhistorie, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Lover, Bergen, Norge, Historie, Hordaland, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Genealogi vedk., Lokalhistorie, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 1ste Hæfte

1775-02-07

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 2 det Hæfte

1775-05-08

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 3die Hæfte

1776-02-07

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Thomas Gilbertsen Thamson

Thomas Gilbertsen Thamsons Beskrivelse over den engelske Flaades Angrep paa Bergen Aar 1665

1765

Bergen, Norge, Historie, Dikt, 1600-tallet, Krigshistorie, Bergen vedk, England vedk., Bryggen, Lokalhistorie, Sjøkrig, Engelske flaates angrep paa Bergen 1665, Sjøslag, Vågen

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

1700-tallet, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Norge, Historie, Hordaland, Bondeoppstand, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Meyers manuskripter, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Striler, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Ole Irgens

Studiosus P. N. Elholms beskikkelse til klokker i Sogndal 16/10 1781.

1781-10-16

1700-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Sogn, Lokalhistorie

Olaf Olafsen

Vosse-Soga eller Voss Historie fra Oldtiden til Nutiden

Historie, Lokalhistorie, Hardanger