Regnskap 141


Hermann Andersen

[Hermann Andersen hos G.C. Rieber]

Kontor, Office, Mann, Regnskap

Andreas Schuman; Eiler Hagerup Rosenvinge; Albert P. Sagen

Offentlig regnskab for de priisværdige gaver, som vore medborgere i sidstafvigte vinter, ... havde ydet til mange fattige familiers lindring ...

1800-tallet, Gave, Regnskap

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1768-02-23

1700-tallet, Bakerlauget, Regnskap, Bergens bakerlaug

Kyper (Bødker) lauget i Bergen; Bødker (Kyper) lauget i Bergen

Bødkersvendenes Maanedsbog 1821-1828

1800-tallet, Regnskap

Kyper (Bødker) lauget i Bergen; Bødker (Kyper) lauget i Bergen

Regnskapsprotokoll for Bødkerforeningens syke- og dødelade 1885-1918

1800-tallet, 1900-tallet, Regnskap

Glarmesterlauget i Bergen

Regnskabsbok for Glarmesterlauget 1857-1864.

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Regnskap

Regnskap

1800-tallet, Bergen, Regnskap, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1800-tallet, Bergen, Regnskap, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1800-tallet, Bergen, Regnskap, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1800-tallet, Bergen, Regnskap, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1800-tallet, Bergen, Regnskap, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1800-tallet, Bergen, Regnskap, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1800-tallet, Bergen, Regnskap, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1800-tallet, Bergen, Regnskap, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1800-tallet, Bergen, Regnskap, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1800-tallet, Bergen, Regnskap, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1800-tallet, Bergen, Regnskap, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1800-tallet, Bergen, Regnskap, Malerlauget i Bergen

Regnskab over Skrædderlaugets Indtægter og Udgifter i Tidsrummet fra den 15. Juli 1839 til den 12. Mai 1840, aflagt av Oldermand Micheal Liedahl

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskap 1838-1839

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskap 1833 - 1834

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskab for Aaret 1833 til 16 Marts 1834 aflagt ved Hans G. Balchen, Oldermand for Skrædderlauget i Bergen

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Oldermand Ole Tangens Regninger fra 21 Sept. 1829 til 15. Marts 1830

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskap 1846 - 1848

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskab for Tidsrummet fra 7. Juni 1848 til 7. Juni 1849 Skrædderlauget i Bergen vedkommende aflagt av Thomas Jahnsen, Oldermand

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskab vedkommende Bergen Byes Skrædderlauf for tidsrummet fra 25. Mai 1842 til den 7. Juni 1843 aflagt af Johan N. Iversen, Oldermand

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskab vedkommende Bergens Skrædderlaug i Tidsrummet 7. Juli 1841 til den 25. Mai 1842 aflagt av Oldermand Gundersen.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskab vedkommende Bergens Skrædderlaug i Tidsrummet den 12. Mai 1840 til den 7. Juli 1841, aflagt af Oldermand Gundersen

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Vandrebog for Skrædder-Svend Johannes Frederiksen

1833-09-25

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1828-03-04

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1828-09-22

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1830-03-15

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1832-05-08

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1841-04-22

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1842-05-09

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1842-04-26

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1839-07-01

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1837-03-13

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Hagbarth Falsen

Brev fra Hagbarth Falsen til broren C.M. Falsen oktober 1825

1800-tallet, Regnskap

Hagbarth Falsen

Brev fra Hagbarth Falsen til broren C.M Falsen 28. oktober 1825

1825-10-28

1800-tallet, Regnskap

Hagbarth Falsen

Brev fra Hagbarth Falsen til C.M Falsen 1. november 1825

1825-11-01

1800-tallet, Regnskap

Hagbarth Falsen

Brev fra Hagbarth Falsen til broren C.W. Falsen 9. oktober 1826

1826-10-09

1800-tallet, Regnskap

Hagbarth Falsen

Brev fra Hagbarth Falsen til broren C.W. Falsen 10. november 1826

1826-11-10

1800-tallet, Regnskap

Hagbarth Falsen

Brev fra Hagbarth Falsen til broren C.W. Falsen 3. september 1827

1827-09-03

1800-tallet, Regnskap

Hagbarth Falsen

Brev fra Hagbarth Falsen til broren C.W. Falsen 30. mai 1828

1828-05-30

1800-tallet, Regnskap

Skifte etter Christian Magnus Falsen sin mor Anna Henrikka Petronelle Mathiesen. Oppgjør mellom brødrene og søsters ektemann om hvordan den ugifte søsteren skal bli underholdt 1825

1800-tallet, Regnskap, Løsøre, Arveoppgjør, Skifte, Arv, Gjeld, Sparebank, Vergemål, Debitor, Broderlodd, Verge, Søsterlodd, Bo

Regnskap fra 1825 angående arbeid på gården til Christian Magnus Falsen.

1800-tallet, Gård, Regnskap