Kull-lager 51


Mittet & Co.

Puddefjordden, Bergen-Norge

Fjord, Kullhandel, Kull-lager

Eilif Thomassen

Broene sett fra Florida

Bro, Buss, Personbil, Heisekran, Kull-lager

Eilif Thomassen

Broene sett fra Florida

Bro, Fartøy, Heisekran, Kull-lager

Atelier KK

[D/S " Manx" ved kai hos K-71 i Solheimsviken ca. 1926]

Fiskebåt, Dampskip, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Bilde tatt fra sjøen mot kokslager til K-71 i Solheimsviken ca. 1926]

Dampskip, Lekter, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[D/S "Manx" fortøyet hos K-71 i Solheimsviken ca. 1926]

Dampskip, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[D/S "Manx" ved kokslageret til K-71 i Solheimsviken]

Dampskip, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[D/S "Manx" fortøyet hos K-71 i Solheimsviken ca. 1926]

Dampskip, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

1926-06-04

Fraktefartøy, Kran, Fjordabåt, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Kull eller kokslager hos K-71 på Laksevågsneset, med D/F "Laksevaag"]

1926-06-04

Fiskebåt, Mann, Fraktefartøy, Kran, Fjordabåt, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

Fraktefartøy, Kran, Fjordabåt, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Kull eller kokslager hos K-71 på Laksevågsneset]

1926-06-12

Lekter, Fraktefartøy, Kran, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Kull eller kokslager på Laksevågsneset ca. 1926]

Fraktefartøy, Kran, Fjordabåt, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Kull eller kokslager på Laksevågsneset, ca. 1926]

Lekter, Fraktefartøy, Kran, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

1926-06-04

Dampskip, Fraktefartøy, Kran, Fjordabåt, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Lageret til K-71 på Laksevåg med to store dampskip]

1926-06-12

Dampskip, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Frakteskip ved kull-lager]

Skip, Kran, Kull-lager, Kull, Kullsilo

Atelier KK

[Solheimsviken]

Fiskebåt, Bro, Bolighus, Slepebåt, Kull-lager

Atelier KK

[Solheimsviken]

Fiskebåt, Bro, Bolighus, Slepebåt, Kull-lager

Atelier KK

[Solheimsviken]

Fiskebåt, Bro, Bolighus, Slepebåt, Kull-lager

Atelier KK

[Gamle Nygårdsbro]

Bro, Kull-lager

Atelier KK

[Gamle Nygårdsbro]

Bro, Kull-lager

Atelier KK

[Kull-lager]

Kran, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Bygninger, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Bygninger, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Bygninger, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Bygninger, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Bygninger, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Bygninger, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Bygninger, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Kran, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Kran, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Kran, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Ferge, Kran, Kokshandel, Skipsverft, Kull-lager

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Ferge, Kran, Kokshandel, Skipsverft, Kull-lager

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Ferge, Kran, Kokshandel, Skipsverft, Kull-lager

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Ferge, Kran, Kokshandel, Skipsverft, Kull-lager

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Ferge, Kokshandel, Skipsverft, Kull-lager

Atelier KK

[Isdahl & Co]

Fiskeindustri, Oversiktsbilde, Sjøbod, Kran, Kullhandel, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Gassverk, Industriområde, Gasstank, Kull-lager

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Gassverk, Industriområde, Kull-lager

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Industribygning, Gassverk, Industriområde, Kull-lager

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Gassverk, Industriområde, Kull-lager

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Gassverk, Industriområde, Gasstank, Kull-lager

K. Knudsen & Co.

Bergen: Nordnæs.

Postkort, Seilbåt, Skole, Havnebod, Festning, Kull-lager, Sardinfabrikk

Norvin Reklamefoto

[BMV,Solheimsviken]

1968-05-22

Skip, Mekanisk verksted, Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Fraktefartøy, Industri og Håndverk, Kull-lager

Norvin Reklamefoto

[Rieber & Søn]

1968-05-22

Skip, Flyfoto, Oversiktsbilde, Fraktefartøy, Industri og Håndverk, Kull-lager

Norvin Reklamefoto

[BMV, Solheimsviken]

Skip, Flyfoto, Oversiktsbilde, Fraktefartøy, Industri og Håndverk, Kull-lager

Norvin Reklamefoto

[Rieber & Søn]

Skip, Flyfoto, Oversiktsbilde, Fraktefartøy, Industri og Håndverk, Kull-lager

Norvin Reklamefoto

[Rieber & Søn]

Skip, Flyfoto, Oversiktsbilde, Fraktefartøy, Industri og Håndverk, Kull-lager