Skomakerlauget 88


Skomakerlauget

Skomakerlauget

Regnskabsprotokol 1840 - 1869.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Forhandlingsprotokol 1738 - 1848

1700-tallet, 1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Forhandlingsprotokol 1848 - 1871

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Forhandlingsprotokol 1830 - 1839. Conto over den tvungne sykekasses indtægter 1849 - 1862.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Protokol over indførte Lærekontrakter 1724 - 1756.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Protokol over indførte Lærekontrakter 1756 - 1760. Indeholder dessuten kladdebok over skomakerlaugets forhandlinger fra 1718 - 1735.

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Protokol over indførte Lærekontrakter 1768-1795.

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Protokol over indførte Lærekontrakter 1768-1795.

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Protokol over indførte Lærekontrakter 1826 - 1837.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Indskrivelses Protocol for Skomager Mestere og Svende 1826 - 1868.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Protokol over indførte Lærekontrakter 1838 - 1868.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Schumacher Zunfts Buch 1690 - 1780.

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skomaker

Restance-Protokol for Skomakerlaugets Mestere 1828 - 1842.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Regnskabsprotokol 1840 - 1869.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Regnskabsprotokol for Skomakerlaugets tvungne Sykekasse 1848 - 1862.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Konto over Laugsbidrag 1844 - 1868.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Konto over mulkter 1847 - 1868.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Ligningsprotokol over Bidrag til Laugskassen 1839 - 1868.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Mandtalsprotokol for Skomakerlaugets Mestere 1840 - 1868.

1700-tallet, 1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

"Brødreskabets" Forhandlingsprotokol 1809 - 1823 [Svendenes].

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

"Brødreskabets" Forhandlingsprotokol 1833 - 1859. [Svendenes].

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Trykte og utrykte laugsartikler vedk. laugene i Kjøbenhavn og Bergen.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Bytingsrets Act og Dom aug. tok med Skomakerlaugets mand og biesiddere i anl. deres forhold overfor Borgermester Henrick Mathiesen 1731-1732.

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1654-03-04

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1657-03-07

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1660-09-18

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1711-04-21

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1757-05-09

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1732-02-28

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1741-06-30

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1746-02-23

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1748-10-11

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1750-08-21

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1754-03-12

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1769-09-28

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1769-05-03

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1773-01-23

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1773-08-07

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1775-08-28

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1775-06-14

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1776-07-17

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1778-09-21

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1797-04-06

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker