Brannvogn 38


Ukjent

[Brannvakten. Trolig før 1880. Brannvakten. Trolig før 1880.]

Brannvesen, Brannmann, Brannuniform, Brannvogn

Ukjent

[Brannutrykning i 1882]

Brannvesen, Hest, Brannmann, Brannuniform, Brannvogn

Ralph L. Wilson

[Bergen Brannvesen. Fra Nygårdstangen]

Brannvesen, Hest, Hestekjerre, Brannmann, Brannuniform, Brannvogn

Ralph L. Wilson

[Bergen Brannvesen. Fra Nygårdstangen]

Brannvesen, Hest, Hestekjerre, Brannmann, Stigebil, Brannuniform, Brannvogn

Ralph L. Wilson

[Bergen Brannvesen. Fra Nygårdstangen]

Brannvesen, Hest, Hestekjerre, Brannmann, Brannuniform, Brannvogn

Ralph L. Wilson

[Bergen Brannvesen. Fra Nygårdstangen]

Brannvesen, Hest, Hestekjerre, Brannmann, Brannuniform, Brannvogn

Ukjent

Bergens brandvesen

Brannvesen, Hest, Hestekjerre, Hjelm, Brannmann, Tregjerde, Brannuniform, Brannvogn

Ingebrigt Lunde

Utrykning

Hest, Brannmann, Brannstasjon, Brannvogn

Ingebrigt Lunde

Vognhall

Interiør, Brannstasjon, Brannvogn

Ingebrigt Lunde

Skansen Bergen

Brannmann, Brannstasjon, Brannvogn

Ingebrigt Lunde

Skansen

Interiør, Brannstasjon, Brannvogn, Brannslukkingsapparat

Ukjent

Utrykning fra hovedbrandstasjonen Christies gt.

Brannvesen, Hest, Brannmann, Brannstasjon, Brannvogn, Stigevogn

Ukjent

Utrykning fra hovedbrandstasjonen Christies gt.

Brannvesen, Hest, Brannmann, Brannstasjon, Brannvogn

Knud Knudsen

Brandtvæsenet

Gatelys, Brannvesen, Hest, Yrkesklær, Gate, Brannmann, Lykt, Uniformslue, Bøttehatt, Brannvogn

Knud Knudsen

[Brandtvæsenet]

Brannvesen, Brannmann, Brannslange, Brannuniform, Brannvogn

Knud Knudsen

[Brannmenn]

Brannvesen, Hest, Brannmann, Brannuniform, Brannvogn

Atelier KK

[Gruppeportrett]

Brannvesen, Brannmann, Brannstasjon, Brannuniform, Brannvogn, Brannkorps

Atelier KK

BMV-S. Husbrannvakter 1945

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Hjelm, Sinkbøtte, Brannvogn, Brannslukkingsapparat

Atelier KK

BMV-S. Brannvern 1945

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Hjelm, Brannslange, Brannvogn, Brannkorps

Atelier KK

[Gammel brannvogn]

Brannvesen, Brannvogn, Spann

Atelier KK

[Gammel brannvogn]

Brannvesen, Brannvogn, Spann

Atelier KK

[Gammel brannvogn]

Brannvesen, Brannvogn, Spann

[Brannmenn]

Brannvesen, Brannmann, Brannvogn

[Brannmenn]

Brannvesen, Hest, Brannmann, Hestekjøretøy, Brannvogn

Atelier KK

[Brannvogn]

Brannvesen, Brannvogn

Atelier KK

[Brannvogn/ pumpe]

Brannvesen, Brannslange, Brannvogn

Atelier KK

[Brannvogn/ pumpe]

Brannslange, Brannvogn

Atelier KK

[Brannvogn/ pumpe]

Brannvesen, Brannslange, Brannvogn

[Brannmenn]

Brannvesen, Hest, Brannmann, Hestekjøretøy, Brannvogn

Atelier KK

[Brannvogn]

Brannvesen, Brannvogn

Atelier KK

[Brannvogn/ pumpe]

Brannvogn

Atelier KK

[Brannvogn]

Brannvesen, Brannvogn

Atelier KK

[Brannvogn]

Brannvesen, Brannvogn

Atelier KK

[Brannvogn]

Brannvesen, Brannvogn

Atelier KK

[Brannvogn]

Brannvesen, Brannvogn

Atelier KK

[Brannvogn med hest]

Brannvesen, Hest, Brannmann, Brannvogn

Atelier K. Knudsen

[Hest med brannvogn]

Brannvesen, Hest, Brannmann, Brannvogn

Atelier K. Knudsen

[Brannmenn]

Brannvesen, Brannmann, Brannuniform, Brannvogn