Brannbil 55


Gustav Brosing

Brannstasjonen

Gatelys, Buss, Brostein, Flaggstang, Brannstasjon, Brannbil

Gustav Brosing

[Den gamle brannstasjonen.]

Blomsterkasse, Brannstasjon, Brannbil, Stigebil

Gustav Brosing

[Brannbil v/brannstasjon]

Brannstasjon, Brannbil, Stigebil

Gustav Brosing

[Brannbil v/brannstasjon]

Bil, Brannstasjon, Brannbil, Stigebil

Gustav Brosing

[Brannbiler v/brannstasjon]

Bil, Brannstasjon, Brannbil, Galeas

Gustav Brosing

[Brannbiler v/brannstasjon]

Bil, Brannstasjon, Garasje, Brannbil

Gustav Brosing

[Brannbil og mannskap v/brannstasjon.]

Bil, Brannstasjon, Brannbil, Brannmann, Stigebil, Brannvesen

Gustav Brosing

[Brannbil v/brannstasjon]

Bil, Brannstasjon, Brannbil, Stigebil

Gustav Brosing

[Brannbil v/brannstasjon]

Bil, Brannstasjon, Brannbil, Stigebil

Gustav Brosing

[Brannbil i garasje.]

Bil, Brannstasjon, Garasje, Brannbil, Stigebil, Brannuniform

Ukjent

Bryggebrannen 1955

1955-07-04

Brann, Brannbil, Branntomt, Brannslokking

Ukjent

[Brannsjef Gjessing og Brannkorpset utenfor Hagerupsgården]

Brannbil, Brannmann, Stigebil, Brannvesen, Brannuniform, Hjelm, Brannkorps

Ukjent

På Paradis

Brannbil, Brannmann, Brannslange, Brannuniform, Brannsjef

Atelier KK

[Parti fra brannstasjonen]

Hest, Tre, Brostein, Brannstasjon, Brannbil, Brannmann, Brannvesen, Offentlige kontorer, Fire-hjult vogn

Atelier KK

[Parti fra brannstasjonen]

Portal, Brannstasjon, Brannbil, Brannmann, Brannvesen, Offentlige kontorer

Atelier KK

[Parti fra brannstasjonen]

Portal, Brannstasjon, Brannbil, Brannmann, Brannvesen, Offentlige kontorer

Atelier KK

[Parti fra brannstasjonen]

Hest, Tre, Brostein, Brannstasjon, Brannbil, Brannmann, Brannvesen, Offentlige kontorer, Fire-hjult vogn

Atelier KK

[Brannbil med brannmenn. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.]

Uniform, Stige, Brannbil, Brannmann, Hjelm

Atelier KK

[Brannvogn med stige. Modell "Leyland", bygget før 1912/1914. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.]

Hest, Uniform, Stige, Brannbil, Hestekjøretøy, Brannmann, Hjelm

Atelier KK

[Brannmann ved en brannbil]

Uniform, Brannbil, Brannmann, Brannslange, Hjelm

Atelier KK

[Oversikt over brannbiler på Nygårdstangen]

Brannstasjon, Brannbil, Brannmann, Brannkorps

Atelier KK

[Oversikt over brannbiler på Nygårdstangen]

Tårn, Brannbil, Brannvesen

Atelier KK

[Brannbil på Festplassen]

Flagg, Stige, Brannbil, Brannvesen

Atelier KK

[Brannbil på Festplassen]

Brannbil, Brannvesen

Atelier KK

[Brannbil på Festplassen]

1953-07-04

Brannbil, Brannmann, Brannvesen

Atelier KK

[Brannbil på Festplassen]

1953-07-04

Brannbil, Brannmann, Brannvesen

Atelier KK

[Brannbil]

Brannbil

Atelier KK

[Brannbil]

Brannbil

Atelier KK

Brannbil

Brannbil, Brannmann, Brannvesen

Atelier KK

[Brannbil]

Brannbil, Brannmann, Brannvesen

Atelier KK

[Demonstrasjon av brannstige]

Ku, Brannbil, Stigebil, Brannvesen

Atelier KK

[Brannbil]

Brannbil, Brannmann, Brannvesen

Atelier KK

[Brannbil]

Brannbil, Brannmann, Brannvesen

Atelier KK

[Brannbil]

Brannbil, Brannmann, Brannvesen

Atelier KK

[Brannbil og øving]

Brannbil, Brannmann, Brannvesen, Brannslange

Atelier KK

[Stigebil ved Rosenkrantztårnet]

Bygninger, Tårn, Folkemengde, Brannbil, Stigebil, Brannvesen

[Stigebil ved Rosenkrantztårnet]

Tårn, Brannbil, Stigebil, Brannvesen

Atelier KK

[Demonstrasjon av brannstige]

Tårn, Brannbil, Stigebil, Brannvesen

Atelier KK

[Brannbil]

Brannbil, Brannmann, Stigebil, Brannvesen

Atelier KK

[Bergen Branvæsen ved Rådhuset]

Brannbil, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps

Atelier KK

[Bergen Brandvæsens biler i kortesje gjennom Daniel Hansens gate]

Gate, Brostein, Personbil, Brannbil

Atelier KK

[Brannbil med brannmenn]

Uniform, Brannbil, Brannmann, Hjelm

Atelier KK

[Bilde av Bergen Brandvæsen]

Hest, Brannbil, Hestekjøretøy, Brannvesen, Brannkorps

Atelier KK

[Brannvogn med stige. Modell "Leyland", bygget før 1912/1914.]

Hest, Brostein, Brannbil, Brannmann, Stigebil, Brannuniform, Løpegutt

Atelier KK

[Brannbil av modell American LaFrance]

Brannbil, Brannvesen

Atelier KK

[Brannmenn i brannbil]

Brannbil, Brannmann, Brannvesen

Atelier KK

[Brannbil]

Uniform, Stige, Brannbil, Brannmann, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

[Brannbil]

Uniform, Stige, Brannbil, Brannmann, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

[Brannmenn i brannbil]

Brannbil, Brannmann, Brannvesen

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Tårn, Brannbil, Brannvesen