Stigevogn 7


Ukjent

Øvelsestårn ved Lungegårdsvann nær Jernbanestasjon

Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

Utrykning fra hovedbrandstasjonen Christies gt.

Hest, Brannstasjon, Brannmann, Brannvesen, Brannvogn, Stigevogn

Ukjent

[Brannvogn]

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

Brandövelseplass ved Lungeg. vann

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

Stigevogn, Bergen Brandvæsen

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

[Brannvogn]

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

[Brannvogn]

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn