Rive 59


William Dobson Valentine

Norwegians making hay

Arbeidsliv og næringer, Kvinne, Woman, Mann, Man, Hesje, Skaut, Hatteforretning, Høykjøring, Høybør, Rive

Ukjent

[Røldal. U.å.]

Robåt, Bonde, Hverdagsklær, Høybør, Rive, Åkerbruk

Ukjent

[Suldalsporten. U.å.]

Bonde, Vann, Hverdagsklær, Seter, Rive

Clement Oswald Skilbeck

[Jente med bunad.]

Kvinne, Woman, Bunad, Dør, Rive

Söstrene Persen

[Familien Pihl m fl. på Haugland, Os]

Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Gård, Mann, Man, Rive

A. Brown & Co.Lanark

[Gårdsfolk i Suldal med Stråpa i bakgrunnen]

Landskap, Landscape, Kvinne, Woman, Gård, Jente, Girl, Gutt, Boy, Rive

Oscar Hansen

Slåttefolk, Grimstad, Osterø

1904-07-30

Kvinne, Woman, Barn, Child, Gård, Mann, Man, Hesje, Barn i arbeid, Children at work, Høybør, Rive, Slåttefolk

Oscar Hansen

[Slåttefolk på Grimstadgrenden, Osterøy]

Kvinne, Woman, Barn, Child, Gård, Hesje, Rive, Slåttefolk

Hermann Andersen

[Barn i høyonna]

Jente, Girl, Gutt, Boy, Barn i arbeid, Children at work, Høyonn, Høybør, Rive

Ukjent

[Høyonn]

Barn og familie, slektninger, Hund, Gårdsdrift, Gutt, Boy, Høyonn, Rive, Hesjing, Slåttefolk

Ukjent

[Sommerdag på tunet]

Kvinne, Woman, Gård, Familieportretter, Jente, Girl, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Gutt, Boy, Tregjerde, Tun, Løe, Dal, Torvtak, Rive

Ukjent

["Haugen" på Kårøy i Austrheim.]

Kvinne, Woman, Barn og familie, slektninger, Familieportretter, Jente, Girl, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Basket, Kurv, Gutt, Boy, Trebygning, Flettet korg, Rive

Ukjent

Parti fra Lervik, Stord

Postkort, Gård, Hund, Mann, Man, Gutt, Boy, Tregjerde, Slipestein, Rive

Hildegard Martens

Storetvedt

Kvinne, Woman, Gård, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Høyonn, Rive, Slåttefolk

A. Tellefsen

[Slåttefolk]

Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Mann, Man, Arbeidsklær, Rive, Slåttefolk

[To bunadskledde kvinner med river, Sund, 1898]

Kvinne, Woman, Norske folkedrakter, Høyonn, Rive

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Kolås, mod Romedalen

1930-08-13

Landskap, Landscape, Gruppeportrett, Gård, Høyonn, Rive, Panorama

Christian Olai Heggland

[Høyonn]

Høyonn, Ljå, Rive

Christian Olai Heggland

[Høyonn, Hegland]

Høyonn, Høybør, Rive

Christian Olai Heggland

[Høyonn]

Høyonn, Ljå, Rive

Olav Holm

[Hesjing på Berjaflot i 1925]

Kvinne, Woman, Barn, Child, Hesje, Rive

Olav Holm

[Gro Holm på gården Berjaflot, Odda]

Klær, Kvinne, Woman, Vogn, Låve, Løe, Rive

Birger Huun

Anna J. Straume, Mo

Gård, Jente, Girl, Rive

Ukjent

[Landmålere]

Kvinne, Woman, Mann, Man, Dress, Kjole, Gruppe, Group, Rive, Slåttefolk, Landmålingsutstyr, Landmåler

Ingebrigt Lunde

[Stokkenes på Nordfjordeid.]

Gård, Familieportretter, Ljå, Rive

Ingebrigt Lunde

[Hesjing på Lunde]

Hest, Bolighus, Residential Building, Hesje, Høykjøring, Rive

Johanne Pihl

Odlandsfolket

Kvinne, Woman, Barn, Child, Mann, Man, Hesje, Høyonn, Rive

Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Kvinne, Woman, Barn, Child, Gård, Steinmur, Ljå, Rive

Knud Knudsen

Parti fra Rise, Søndmøre

Gård, Uthus, Tun, Torvtak, Rive

Knud Knudsen

St. Olais Stol i Søndmøre

Fjell, Uthus, Trebalje, Slipestein, Ljå, Rive

Knud Knudsen

Parti fra Nordangerdalen, Søndmøre

Mann, Man, Gutt, Boy, Hesje, Hverdagsklær, Steingjerde, Dal, Rive

Knud Knudsen

Parti af Geirangerfjord, Søndmør

Fjell, Foss, Fjord, Mann, Man, Hverdagsklær, Høybør, Rive

Knud Knudsen

Høhæsjing, Hardanger

Kvinne, Woman, Fjord, Mann, Man, Hesje, Hverdagsklær, Helletak, Rive, Hesjing

Knud Knudsen

Parti fra Østenvik, Søndmøre

Gård, Fjord, Bonde, Kyst, Havnebod, Hverdagsklær, Rive, Hesjing

Knud Knudsen

Kolaastind fra Aarsæter i Folstaddalen Søndmøre

Kvinne, Woman, Fjell, Kvern/mølle (bygdemølle), Bonde, Hverdagsklær, Dal, Rive

Knud Knudsen

Høhæsjing i Hardanger

Kvinne, Woman, Fjell, Mann, Man, Hesje, Hverdagsklær, Rive

Knud Knudsen

Spiterstuen i Visdalen, Jotunheim

Kvinne, Woman, Turisthytte, Friluftsliv, Turisme, Mann, Man, Spaserstav/stokk, Tregjerde, Tau, Fjellklatring, Rive

Knud Knudsen

Parti fra Ørstenvig, Søndmøre

Kvinne, Woman, Gård, Fjord, Mann, Man, Naust, Havnebod, Hverdagsklær, Høybør, Rive, Åkerbruk

Knud Knudsen

Kolaastind fra Aarsæther i Folstaddalen, Søndmøre

Kvinne, Woman, Hest, Gård, Mann, Man, Hesje, Uthus, Hverdagsklær, Arbeidsdoning, Høybør, Torvtak, Rive, Hesjing

Knud Knudsen

Kolaastind fra Aarsæther i Folstaddalen, Søndmøre

Kvinne, Woman, Mann, Man, Elv, Kvern/mølle (bygdemølle), Vei, Hverdagsklær, Steingjerde, Torvtak, Rive

K. Knudsen & Co.

[Gruppebilde]

Kvinne, Woman, Barn, Child, Bunad, Gruppeportrett, Dress, Kjole, Barnevogn, Kipe, Ljå, Rive

Knud Knudsen

[Bonde med rive]

Mann, Man, Bonde, Rive

Knud Knudsen

[Bonde med rive.]

Mann, Man, Bonde, Arbeidsklær, Nikkers, Rive

Knud Knudsen

[Gruppeportrettl]

Gruppeportrett, Hage, Bolighus, Residential Building, Dress, Kjole, Tregjerde, Rive

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Kvinne, Woman, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Hesje, Poteter, Ljå, Spann, Rive, Åkerbruk

Knud Knudsen

[Parti fra Hardanger (Høtransport på Streng)]

Kvinne, Woman, Gård, Fjord, Mann, Man, Høyball, Rive

Knud Knudsen

Høhæsjing i Hardanger

Kvinne, Woman, Gård, Fjell, Fjord, Hesje, Hverdagsklær, Hardangerskaut, Rive

Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Park, Hage, Mann, Man, Hverdagsklær, Rose, Rive, Gartner, Baroni

Knud Knudsen

Reutlingen

Spade, Rive, Arbeidsredskap, Greip, Hakke

Thorstein Knutson Samland

[Familiebilde]

Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Ski, Familieportretter, Jente, Girl, Mann, Man, Geit, Gutt, Boy, Rive