Skomaker 160


Gustav Brosing

Lille Øvregaten 20, 22, 24, 26, 28

1957-06-23

Gatelys, Gate, Butikk, Skomaker, Trehusbebyggelse by, Brostein, Bakeri

Gustav Brosing

Blekebakken

1957-06-23

Bolighus, Gate, Skomaker, Trehusbebyggelse by, Uthus

Gustav Brosing

[Baneveien 8-10-12]

1957-09-10

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Skomaker, Trehusbebyggelse by, Brostein, Skomakerverksted

Gustav Brosing

Lille Øvregate 20

1957-07-04

Gate, Skomaker, Brostein

Gustav Brosing

Blekebakken

Kvinne, Bolighus, Skomaker, Trehusbebyggelse by, Valmtak

Gustav Brosing

Markesmuget

1959-06-07

Gatelys, By- og småsteder, Bolighus, Skomaker, Trehusbebyggelse by, Smau, Brostein, Trapp

Gustav Brosing

Lille Øvregate

Gate, Skomaker

Gustav Brosing

Lille Øvregaten 20, 22, 24, 26

Gatelys, Bolighus, Gate, Skomaker, Trehusbebyggelse by, Smau, Brostein

Gustav Brosing

Lille Øvregate v/Korskirkealmenning

Bolighus, Gate, Skomaker, Brostein

Gustav Brosing

Sydneskleiven. Sydnæs Bataljon 100-års jubileum

1963-06-07

By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Jubileum, Skomaker, Trehusbebyggelse by

Gustav Brosing

Sydneskleiven. Sydnæs bataljon 100-års jubileum

1963-06-07

By- og småsteder, Gate, Jubileum, Skomaker, Trehusbebyggelse by

Gustav Brosing

Sydneskleiven 16-18

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Skomaker, Trehusbebyggelse by

Gustav Brosing

[Verftsgaten 17B.]

Gatelys, By- og småsteder, Bolighus, Skomaker, Trehusbebyggelse by, Smau

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Kvinne, Kvinner i arbeid, Flyktning, Mann, Jente, Kontaktkopi, Gutt, Skomaker, Symaskin, Tavle, Undervisning, Klasserom, Sying, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Barn, Bil, Car, Flyktning, Mann, Kontaktkopi, Skomaker, Gruppe, Krukke, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Østerrike 1959]

Interiør, Kvinne, Barn, Brakke, Flyktning, Mann, Kontaktkopi, Skomaker, Byggeplass, Skomakerverksted, Kran, Barnehage, Lekeplass, Eksteriør, Husarbeid, Mellomformat, FN, Flyktningleir, UNHCR

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, Flyktning, Mann, Skomaker, Gruppe, Mellomformat, FN, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Marcus Selmer

Sontums Hotel

Gatelys, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Skomaker, Allmenning, Karjol

Atelier KK

[Parti fra Engen ca. 1921]

Bolighus, Skomaker, Vaskeri, Bilforretning, Inngangsparti, Vindu, Automobilforretninger og rekvisita, Skomakere - skotøiforretninger, Vaskerier

Atelier KK

[Skomaker Hatlestad]

Interiør, Skomaker, Maskin, Skomakerverksted

Atelier KK

[Skomaker Hatlestad]

Interiør, Reklame, Skomaker, Maskin, Skomakerverksted, Disk, Skotøy

Atelier KK

[Skomaker Hatlestad]

Interiør, Skomaker, Maskin, Skomakerverksted

Atelier KK

[Lærhandel Trygve Danielsen & Co A/S]

Butikk, Skomaker, Forretningsgård, Vindu, Eksteriør

K. Knudsen & Co

[Sæthres institutt]

Utdanning, Skomaker, Spesialskole

Atelier KK

[Nils Mo Skomagarforetning. Spec. Beksømmstøvlar. Modalen]

Flag, Flagg, Bolighus, Skomaker

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Nils Moe, Modalen, telf. no. 6

Flag, Flagg, Bolighus, Skomaker, Flaggstang

Forhandlingsprotokol 1738 - 1848

1800-tallet, 1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Forhandlingsprotokol 1848 - 1871

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Forhandlingsprotokol 1830 - 1839. Conto over den tvungne sykekasses indtægter 1849 - 1862.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Protokol over indførte Lærekontrakter 1724 - 1756.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Protokol over indførte Lærekontrakter 1756 - 1760. Indeholder dessuten kladdebok over skomakerlaugets forhandlinger fra 1718 - 1735.

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Protokol over indførte Lærekontrakter 1768-1795.

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Protokol over indførte Lærekontrakter 1768-1795.

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Protokol over indførte Lærekontrakter 1826 - 1837.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Indskrivelses Protocol for Skomager Mestere og Svende 1826 - 1868.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Protokol over indførte Lærekontrakter 1838 - 1868.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Schumacher Zunfts Buch 1690 - 1780.

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skomaker

Restance-Protokol for Skomakerlaugets Mestere 1828 - 1842.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Regnskabsprotokol 1840 - 1869.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Regnskabsprotokol for Skomakerlaugets tvungne Sykekasse 1848 - 1862.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Konto over Laugsbidrag 1844 - 1868.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Konto over mulkter 1847 - 1868.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Ligningsprotokol over Bidrag til Laugskassen 1839 - 1868.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Mandtalsprotokol for Skomakerlaugets Mestere 1840 - 1868.

1800-tallet, 1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

"Brødreskabets" Forhandlingsprotokol 1809 - 1823 [Svendenes].

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

"Brødreskabets" Forhandlingsprotokol 1833 - 1859. [Svendenes].

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Trykte og utrykte laugsartikler vedk. laugene i Kjøbenhavn og Bergen.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Bytingsrets Act og Dom aug. tok med Skomakerlaugets mand og biesiddere i anl. deres forhold overfor Borgermester Henrick Mathiesen 1731-1732.

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1654-03-04

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skomaker