Dampskip 161

Samlinger knyttet til Dampskip

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0032

Det Nyttige Selskab

Indbydelse til Deeltagelse i Anskaffelsen af et Dampfartøi, bestemt til regelmæssig Gang imellem Christiania og Bergen

1800-tallet, Skipsfart, Innbydelse, Dampskipet Oscar, Dampskip

Lauritz Johan Bekker Larsen

[DS Kong Haakon]

Dampskip, Passasjerskip, Kaianlegg, Hurtigruteskip, Høyball

Ukjent

[Festningskaien med Rosenkrantztårnet]

Tårn, Dampskip, Kaianlegg, Sjøbod

Ukjent

Arandora Star

Cruiseskip, Havn, Dampskip, Kaianlegg, Livbåt

Herman Foss

Forslag og Bemærkninger angaaende Anskaffelse og Brug av et av et Dampfartøi bestemt til regelmæssig Gang imellem Bergen og Christiania.

1824-10-31

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Oversettelser av korrespondanse fra 1824

Skipsfart, Dampskip

Wilhelm Frimann Koren Christie

Utkast i forbindelse anskaffelse av dampfartøy i Bergen

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

August Konow

Dokument i forbindelse anskaffelse av dampfartøy i Bergen

1824-10-21

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Herman Foss; Wollert Konow

Kommentar til budsjett ved anskaffelse av dampfartøy i Bergen

1824-10-21

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Notitser og Erfaringer om Dampfartøiers Hurtighed

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Udtræk af det nyttige Selskab's Protocoll

1825-10-18

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Oppstilling av inntekter og utgifter

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Dampbåtkommisjonens forslag til aksjonærene

1825-10-18

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Wilhelm Frimann Koren Christie

Utkast i forbindelse anskaffelse av dampfartøy i Bergen

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Wilhelm Frimann Koren Christie

Forslag til et Reglement for Dampfartøjet Oscar fra dets Fart imellem Bergen og Christiania med flere steder

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Fredrik Meltzer; Wollert Konow

Indbydelse (Afskrift)

1825-10-18

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Herman Foss

Trykt circulaire til aksjonærene

1826-03-29

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Georg Mowinckel

Brev vedkommende selskabets stiftelse

1825-11-28

Skipsfart, Dampskip

Georg Mowinckel

Brev vedkommende selskabets stiftelse

1825-12-21

Skipsfart, Dampskip

Dampbaadens Fart fra Bergen til Christiania

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Pristabell for personer og frakt av varer med Dampbåten Oscar (forslag)

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Dokument i forbindelse anskaffelse av dampfartøy i Bergen

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Dokument i forbindelse anskaffelse av dampfartøy i Bergen

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Trykt skjema med passasjerliste for Dampfartøyet Oscar

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Trykt skjema med fraktliste for Dampfartøyet Oscar

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Wilhelm Frimann Koren Christie

Møteinnkallelse til kommisjonen

1826-01-15

Skipsfart, Dampskip

Brev i forbindelse anskaffelse av dampfartøy i Bergen

Skipsfart, Dampskip

Forslag til fraktpriser

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Pristabell for personer på første klasse med Dampbåten Oscar (forslag)

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Udkast til Love for Interessentskabet i Dampbaaden Oscar i Bergen

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Dokument i forbindelse anskaffelse av dampfartøy i Bergen

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Dokument i forbindelse anskaffelse av dampfartøy i Bergen

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Dokument om regnskap i forbindelse anskaffelse av dampfartøy i Bergen

1831-11-18

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Dokument i forbindelse anskaffelse av dampfartøy i Bergen

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Forslag til anløpssteder, og lover for Interessentskabet

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Adam W. Müller

Brev om korrespondanse med Amsterdam angående opplysninger om dampbåter

1826-03-19

Skipsfart, Dampskip

Georg Mowinckel

Brev vedkommende selskabets stiftelse

1825-12-07

Skipsfart, Dampskip

Forslag til anløpssteder, og lover for Interessentskabet

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Brev vedkommende selskabets stiftelse

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brev vedkommende selskabets stiftelse

1825-10-28

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Kopi av aksjebrev

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Brev vedkommende selskabets stiftelse

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brev vedkommende selskabets stiftelse

1825-12-27

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Brev vedkommende selskabets stiftelse

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Kvittering for reise med Upsala

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Prospectus, Eener op te rigten, Amsterdamsche, Stoomboot-Maatschappij

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Forhandlings-protokol for dampbaads-commissionen, 1825 - 29

Dampskipet Oscar, Dampskip

Forhandlings-protokol for dampsk. "Oscar", 1829 - 34

Dampskipet Oscar, Dampskip

Indbydelse

1824-11-06

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskipet Oscar, Dampskip

Informasjonsskriv

1825-10-27

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskipet Oscar, Dampskip