Avis 31

Samlinger knyttet til Avis

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0534
  • ubb-ms-0560
  • ubb-ms-0659
  • ubb-ms-0811-B-2-a
  • ubb-ms-2008

Minde-Tale over Provst Claus Frimann, holden i Davigens Kirke af Sognepræst Magelsen, Aar 1829.

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Avis, Liktaler, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Taler og foredrag, Minde-tale over provst Claus Frimann

Christian Magnus Falsen

Brev til magistraten i Bergen fra Christian Magnus Falsen den 14. Juli 1825. Kopi til skattefogd Malling.

1825-07-14

1800-tallet, Avis, Skatt, Næringsskatt, Formueskatt, Skatteseddel, Christiania Intelligenz-Seddeler, Kjøbstedsskatt, Bergen magistrat

Ukjent

Fortegnelse over de Tryksager som er udtagne af 178e og henlagt til Biblioteket

1800-tallet, Avis, Fortegnelse, Arkiv

Håndskrevet avis, januar 1788.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, februar 1788.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, mars 1788.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, april 1788.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, mai 1788.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, juni 1788.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, juli 1788.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, august 1788.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, september 1788.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, oktober 1788.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, november 1788.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, desember 1788.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, januar 1789.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, februar 1789.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, mars 1789.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, april 1789.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, mai 1789.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, juni 1789.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, juli 1789.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, august 1789.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, september 1789.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, oktober 1789.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, november 1789.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, desember 1789.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Håndskrevet avis, 1790.

Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Tillegg til den Norske Rigstidende No. 29, 1831.

Avis

Morgenbladet. No. 308. 4. November 1833. 15de årgang.

1833-11-04

Avis