Avis 3

Samlinger knyttet til Avis

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-2008

Christian Magnus Falsen

Brev til magistraten i Bergen fra Christian Magnus Falsen den 14. Juli 1825. Kopi til skattefogd Malling.

1825-07-14

1800-tallet, Skatt, Avis, Næringsskatt, Formueskatt, Skatteseddel, Christiania Intelligenz-Seddeler, Kjøbstedsskatt, Bergen magistrat

Tillegg til den Norske Rigstidende No. 29, 1831.

Avis

Morgenbladet. No. 308. 4. November 1833. 15de årgang.

1833-11-04

Avis