Bergens Tidende 3


Osbert Gay Stanhope Crawford

Brev fra Osbert Gay Stanhope Crawford til Haakon Shetelig. 1949.

1949-03-30

Arkeologi, Brev, Bergens Tidende

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1945.

1945-11-17

Arkeologi, Brev, Boktrykkeri, Bergens Tidende

Bjørn Hougen

Brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. 1920.

1920-11-07

Arkeologi, Brev, Utgraving, Bergens Tidende