Det Nyttige Selskab 4


Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 1ste Hæfte

1775-02-07

1700-tallet, Bergen, Handel, Det Nyttige Selskab, Bergens byes privilegier, Lokalhistorie, Handelshistorie

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 2 det Hæfte

1775-05-08

1700-tallet, Bergen, Handel, Det Nyttige Selskab, Bergens byes privilegier, Lokalhistorie, Handelshistorie

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 3die Hæfte

1776-02-07

1700-tallet, Bergen, Handel, Det Nyttige Selskab, Bergens byes privilegier, Lokalhistorie, Handelshistorie