Posthus 47


Gustav Brosing

Rådstuplass. Posthuset og Rådhuset.

Rådhus, By- og småsteder, Cities and villages, Kumlokk, Brostein, Trikkeskinner, Murhus, Posthus

Gustav Brosing

Rådstuplass. Eksteriør det nye posthuset.

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Forretningsgård, Posthus

Gustav Brosing

Rådstuplass. Det nye posthuset.

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Buss, Lastebil, Personbil, Forretningsgård, Posthus

Gustav Brosing

Bergen posthus, åpningen

By- og småsteder, Cities and villages, Postkontor, Lastebil, Posthus, Postpakke, Postsekk, Postbil

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør

Interior, Interiør og innredning, Postkontor, Posthus, Postpakke

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør

Interior, Interiør og innredning, Vask, Posthus, Garderobe

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør.

Interior, Interiør og innredning, Postkontor, Mann, Man, Posthus, Postsekk

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør.

Interior, Interiør og innredning, Kvinne, Woman, Postkontor, Mann, Man, Posthus

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør.

Interior, Interiør og innredning, Postkontor, Skranke, Posthus

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør.

Interior, Interiør og innredning, Kunst, Postkontor, Posthus

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør.

Interior, Interiør og innredning, Postkontor, Skranke, Posthus

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør.

Interior, Interiør og innredning, Postkontor, Posthus

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør. Åpningen

Interior, Interiør og innredning, Kvinne, Woman, Postkontor, Skranke, Posthus, Vekt

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør. Åpningen.

Interior, Interiør og innredning, Postkontor, Skranke, Posthus, Vekt

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør.

Interior, Interiør og innredning, Postkontor, Posthus, Postpakke, Postsekk, Postbud

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør. Åpningen.

Interior, Interiør og innredning, Hylle, Kvinne, Woman, Postkontor, Posthus, Postpakke, Postsekk

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Åpningen.

Mann, Man, Posthus, Postsekk

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Åpningen.

Interior, Interiør og innredning, Postkontor, Mann, Man, Posthus, Postpakke

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Åpningen.

By- og småsteder, Cities and villages, Postkontor, Lastebil, Posthus, Postpakke, Postsekk, Postbil

Bergen. Raadhuset-Posthuset

Rådhus, Gate, Brostein, Trikkeskinner, Posthus

J. Meulmann

Rådhus, Gate, Buss, Brostein, Trikkeskinner, Trikk, Posthus

Oppi kortforlag

Bergen. Posthuset - Raadhuset

Postkort, Rådhus, Posthus

John Floor

Stavanger. Posthuset.

Gatelys, Postkort, Posthus

Enoch Djupdræt

[Hovedpostkontoret i Bergen.]

Buss, Trikkeskinner, Eksteriør, Trikk, Fotospøkelse, Posthus

Enoch Djupdræt

[Hovedpostkontoret i Bergen.]

Buss, Klokke/ur, Personbil, Eksteriør, Posthus

Enoch Djupdræt

[Hovedpostkontoret i Bergen.]

Buss, Trikkeskinner, Eksteriør, Posthus

Enoch Djupdræt

[Hovedpostkontoret i Bergen.]

Buss, Personbil, Trikkeskinner, Eksteriør, Fotospøkelse, Posthus

Enoch Djupdræt

[Hovedpostkontoret i Bergen.]

Buss, Trikkeskinner, Eksteriør, Fotospøkelse, Posthus

Enoch Djupdræt

[Hovedpostkontoret i Bergen.]

Buss, Brostein, Trikkeskinner, Eksteriør, Trikk, Posthus

Enoch Djupdræt

[Hovedpostkontoret i Bergen.]

Buss, Klokke/ur, Personbil, Eksteriør, Posthus

Knud Knudsen

Posthuset i Bergen

Posthus

Atelier KK

[Postbiler parkert i Domkirkegaten]

Gatelys, Gate, Lastebil, Brostein, Varebil, Ford, Posthus, Postbil

Atelier KK

Olav Kyrres gate

Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Barnevogn, Personbil, Posthus, Holdeplass

Atelier KK

[Interiør spiserom, Posthuset, Domkirkegaten 1]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Posthus, Spiserom, Post-Telefon-Telegraf

Atelier KK

[Tre kvinner i arbeid, Posthuset, Domkirkegaten 1]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Postkontor, Posthus, Vekt

Knud Knudsen

[posthuset i Domkirkegaten]

Posthus

K. Knudsen & Co.

Bergen: Raadhuset

Postkort, Rådhus, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Posthus

Atelier KK

Bergen- Rådstueplass

Postkort, Rådhus, By- og småsteder, Cities and villages, Crowd, Folkemengde, Trikk, Posthus

Atelier KK

På Nordkap

Bygninger, Posthus

Atelier KK

Posthuset i Hornviken

Posthus

Atelier KK

Posthuset på Nordkapp

Landskap, Landscape, Posthus

Norvin Reklamefoto

Bergens Skillingsbank

Bank, Bygninger, Posthus, Bankbuss

Norvin Reklamefoto

Bergens Skillingsbank

Bank, Bygninger, Posthus, Bankbuss

Norvin Reklamefoto

Laksevåg Postkontor

1962-02-23

Kontor, Office, Mann, Man, Posthus

Norvin Reklamefoto

Laksevåg Postkontor

1962-02-23

Postkontor, Posthus, Postfunksjonær

Norvin Reklamefoto

Laksevåg Postkontor

1962-02-23

Interior, Interiør og innredning, Postkontor, Posthus

Norvin Reklamefoto

Laksevåg Postkontor

1962-02-23

Bygninger, Bil, Car, Postkontor, Posthus