Erkeengel Mikael 3


Himmelbrev. Trykket i Bergen mellom 1846 og 1857 hos D. Beyer etter et tysk himmelbrev oversatt til dansk i 1720.

Skillingstrykk, Himmelbrev, Erkeengel Mikael

Himmelbrev. Trykket i Bergen mellom 1846 og 1857 hos D. Beyer etter et tysk himmelbrev oversatt til dansk i 1720.

Skillingstrykk, Himmelbrev, Erkeengel Mikael