Gulatingsloven 1

Samlinger knyttet til Gulatingsloven

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0081

Norigis Riiges Laugbog

Lover, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Oversettelse, Retterbøter, Norske Lover, Gulatingsloven, Geistligheden vedk., Tiende