Gulatinget 3


Diplom datert 1293, 26. mai. Aga (Ullensvang, Hordaland)

1293-05-26

Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Diplomer, 1200-tallet, Gulatings lagmenn, Forlik, Bonde, Gulatinget

Diplom datert 1329, 25. november. Bergen

1329-11-25

Middelalderen, Rettssak, Diplomer, Gulatings lagmenn, Gulatinget, 1300-tallet, Drap, Dom

Optegnelser om Bergens og Gulathings Lagmænd ned til 1700.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Gulatinget, Lagmenn