Gulatinget 3


Diplom datert 1293, 26. mai. Aga (Ullensvang, Hordaland)

1293-05-26

Diplomer, 1200-tallet, Middelalderen, Rettssak, Gulatings lagmenn, Eiendomsforhold, Forlik, Bønder, Gulatinget

Diplom datert 1329, 25. november. Bergen

1329-11-25

Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Gulatings lagmenn, Gulatinget, 1300-tallet, Drap, Dom

Optegnelser om Bergens og Gulathings Lagmænd ned til 1700.

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Museologi, Historie, Gulatinget, Lagmenn, Bergen museum