Bussgarasje 22


Atelier KK

[Garasje under bygging]

1950-01-23

Byggeplass, Stige, Stillas, Dresin, Bussgarasje

Atelier KK

[Garasje under bygging]

1950-01-23

Byggeplass, Stige, Stillas, Bussgarasje

Atelier KK

[Garasje under bygging]

1950-01-23

Arbeider, Byggeplass, Stige, Bussgarasje

Atelier K. Knudsen

[Bussgarasjen til Fana Automobillag]

Buss, Rutebilselskap, Bussgarasje

Atelier K. Knudsen

[Bussgarasjen til Fana Automobillag]

Buss, Bussjåfør, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mannsverk]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde, Verksted, Drabantby, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mansverk]

1961-05-17

Flyfoto, Buss, Oversiktsbilde, Verksted, Drabantby, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mannsverk]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde, Verksted, Drabantby, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

Ny Tuft

1961-08-23

Flyfoto, Vei, Oversiktsbilde, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fana rutebilcentral, garasje]

1961-08-23

Flyfoto, Buss, Oversiktsbilde, Rutebilselskap, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fana rutebilcentral, garasje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde, Rutebilselskap, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fana Rutebilcentral]

1961-08-25

Flyfoto, Oversiktsbilde, Rutebilselskap, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nyborg

1962-06-17

Flyfoto, Gravplass, Oversiktsbilde, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg Kommunale Rutebilselskaps garasje, Nygård]

1962-07-18

Flyfoto, Oversiktsbilde, Verksted, Rutebilselskap, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg Kommunale Rutebilselskaps garasje, Nygård]

1962-07-18

Flyfoto, Oversiktsbilde, Verksted, Rutebilselskap, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mannsverk]

1963-06-06

Flyfoto, Buss, Oversiktsbilde, Verksted, Drabantby, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fana Rutebilcentral]

1965-05-29

Flyfoto, Oversiktsbilde, Rutebilselskap, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

Øvre Ervik

1969-10-02

Flyfoto, Skolebygning, Oversiktsbilde, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mannsverk. Bergen Sporveis verksted]

1970-08-24

Flyfoto, Buss, Oversiktsbilde, Verksted, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mannsverk. Bergen Sporveis verksted]

1970-08-24

Flyfoto, Buss, Oversiktsbilde, Verksted, Drabantby, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fana rutebilcentral, garasje, oversiktsbilde]

Flyfoto, Oversiktsbilde, Rutebilselskap, Bussgarasje

Widerøe's Flyveselskap A/S

Fana Rutebilcentral Bergen

Flyfoto, Oversiktsbilde, Rutebilselskap, Bussgarasje