Garasje 38


Gustav Brosing

Skuteviken

1957-10-01

By- og småsteder, Port, Flagg, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trikkeskinner, Garasje

Gustav Brosing

[Brannstasjonen]

Gate, Brostein, Personbil, Brannstasjon, Garasje, Folkevogn

Gustav Brosing

[Brannstasjonen]

Gate, Brostein, Personbil, Brannstasjon, Garasje

Gustav Brosing

[Brannbiler v/brannstasjon]

Bil, Brannstasjon, Garasje, Brannbil

Gustav Brosing

[Brannbil i garasje.]

Bil, Brannstasjon, Garasje, Brannbil, Stigebil, Brannuniform

Atelier KK

["Clementsgaard", Kronstad]

Vindu, Villa, Arkitekt, Ark, Portal, Garasje, Tak, Karnapp, Gårdsrom, Arkitekter

Atelier KK

[Kalfarlien 5]

Vindu, Arkitekt, Steinmur, Murbolig, Garasje, Mansardtak, Arkitekter

Atelier KK

[Bygging av garasjer, Bjørnsonsgate 11]

Fabrikk, Bolighus, Byggeplass, Stillas, Garasje, Bygningsarbeider, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Bygging av garasjer, Bjørnsonsgate 11]

Fabrikk, Sinkbøtte, Byggeplass, Stillas, Garasje, Bilforretning, Trebøtte, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Bygging av garasjer, Bjørnsonsgate 11]

Byggeplass, Stillas, Garasje, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Bygging av garasjer, Bjørnsonsgate 11]

Port, Byggeplass, Stillas, Garasje, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Vindu, Tårn, Personbil, Portal, Søyler, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Vindu, Tårn, Personbil, Portal, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Vindu, Gatelys, Personbil, Ark, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gate 11]

Vindu, Tårn, Vei, Personbil, Telefonstolpe, Garasje, Bilforretning, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Gatelys, Personbil, Portal, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Personbil, Portal, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilgarager

Atelier KK

[Interiør fra garasjen til Garage-kompagniet A/S]

Personbil, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Dankert Krohns gate 1 ca. 1921]

Vindu, Gate, Bolighus, Portal, Garasje, Bilverksted, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bergens Automobil-compagni A/S med 1 personbil utenfor garasjen]

Arbeider, Port, Mann, Personbil, Garasje, Bilverksted, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Interiør. Biler i garasjer. Personbiler, sykebil og motorsykkel ca. 1921]

Port, Motorsykkel, Personbil, Garasje, Sykebil, Automobilgarager

Atelier KK

[O. Nilssens reperbane. Garasje, biler, 2 menn]

Repslager, Mann, Personbil, Reperbane, Garasje, Repslagere

Atelier K. Knudsen

[O. Nilssens reperbane. Garasje og 3 personer]

Repslager, Mann, Trikkeskinner, Reperbane, Garasje, Repslagere

Atelier KK

[Tollboden]

Robåt, Tollbod, Valmtak, Garasje, Offentlige kontorer

Atelier KK

[Tollboden. Inngangsport med bil]

Port, Tollbod, Personbil, Valmtak, Garasje, Offentlige kontorer

Atelier KK

Fra Søreide i Fana

Bolighus, Vei, Buss, Lastebil, Garasje, Hesje

Atelier KK

[Eksteriør, Bilhuset A/S. Bensinstasjon, bilverksted og bilforretning]

Buss, Brostein, Personbil, Trikkeskinner, Garasje, Bilforretning, Bensinstasjon, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Eksteriør, bensinstasjon, bilverksted og garasje]

Lastebil, Personbil, Garasje, Bensinstasjon, Bilverksted

Atelier KK

[Eksteriør, bensinstasjon, bilverksted og garasje]

Lastebil, Personbil, Garasje, Bensinstasjon, Bilverksted

Atelier KK

[Bensinsstasjon, Vestlandske Petroleumskompani, Nygårdsgaten 93]

Garasje, Bensinstasjon, Bilverksted, Automobilrepaationsverksteder, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Lastebil, Garasje, Bryggerivogn, Sjåfør, Bryggeri, Diamond T

Ukjent

[Clementsgaard]

Villa, Byggeplass, Stige, Garasje

K. Knudsen & Co.

[Villa. Haugesund]

Garasje

Ukjent

[Haraldsgata 37]

Inngangsparti, Arbeider, Villa, Gårdsplass, Garasje

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

1965-01-21

Boligblokk, Gatelys, Nybygg, Byggeplass, Garasje

Olai Schumann Olsen

[Sporveiens garasje, Møhlenpris]

Gatelys, Sykkel, By- og småsteder, Gutt, Buss, Garasje

Truls Wiel Wilson

Bergen Kommmune - Renholdsverket, Jekteviken.

Lastebil, Garasje, Bedford, Søppelbil, Renholdsverk

Widerøe's Flyveselskap A/S

Øvre Ervik

1960-07-04

Flyfoto, Oversiktsbilde, Garasje