Fjellvidde 55


Oscar Hansen

Udsigt fra "Knatten" Isdalen, Bergen

Fjellvidde, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Astrid Monssen

1925. Over Haukelifjeld.

Landskap, Landscape, Fjell, Fjellvidde

Ellisif Wessel

Fjeldvidden om vinteren, lapper med telt

Samer, Snø, Fjellvidde, Vinter, Lavvo

Theodor Kielland-Torkildsen

Picknick

Kvinne, Woman, Friluftsliv, Familie og slekt, Fjellvidde, Mann, Man, Paraply, Regntøy, Mannsklær, Piknik

Hermann Andersen

[På tur i fjellet med hund]

Kvinne, Woman, Fjellvidde, Hund, Mann, Man

Fridtjof Eeg

[Fra Soria Moria hytten]

Fjell, Fjellvidde, Mann, Man, Hytte, Kikkert

Fridtjof Eeg

[Trolig ved Soria Moria hytten]

Kvinne, Woman, Barn, Child, Gruppeportrett, Fjell, Fjellvidde, Mann, Man, Gruppe, Group

Fridtjof Eeg

[Ukjent fjellhytte med kyr]

Dyr, Fjell, Fjellvidde, Ku, Mann, Man, Hytte

Fridtjof Eeg

[To kvinner på fjellet]

Kvinne, Woman, Kvinneportrett, Fjell, Snø, Fjellvidde, Mann, Man

Fridtjof Eeg

[Matpause på fjellet]

Kvinne, Woman, Barn, Child, Gruppeportrett, Fjell, Snø, Fjellvidde, Matpause

Fridtjof Eeg

[Personer på skitur]

Kvinne, Woman, Fjell, Snø, Fjellvidde, Mann, Man, Vinter, Gruppe, Group

Jørgen Grundtvig-Olsen

Ishaugene-Udsigt nordover

1917-07-25

Kvinne, Woman, Friluftsliv, Fjellvidde, Turisme, Mann, Man, Sekk, Herrehatt, Panorama

Jørgen Grundtvig-Olsen

Grotli. Tamrensflok.

1927-07-05

Landskap, Landscape, Reinsdyr, Fjellvidde, Panorama

Jørgen Grundtvig-Olsen

Jotunheimen. Höistakka

1926-07-12

Landskap, Landscape, Kvinne, Woman, Friluftsliv, Fjellvidde, Mann, Man, Panorama

Jørgen Grundtvig-Olsen

Jotunheimen. Vetleådalen

1926-07-12

Landskap, Landscape, Kvinne, Woman, Friluftsliv, Fjellvidde, Mann, Man, Panorama, Telegraflinje

Jørgen Grundtvig-Olsen

Grotli. Tamrensflok.

1927-07-05

Landskap, Landscape, Friluftsliv, Reinsdyr, Fjellvidde, Mann, Man, Panorama

Jørgen Grundtvig-Olsen

Grotli

1930-08-07

Landskap, Landscape, Fjellvidde, Vei, Panorama

Knud Knudsen

Rundhaugene seet fra Kraashø, Jotunheim.

Fjell, Snø, Fjellvidde

Knud Knudsen

Dyrskar, Høieste Punkt af Veien over Haukelidfjeldet.

Fjellvidde

Knud Knudsen

Parti af Haukelidsæter.

Fjell, Fjellvidde, Turisme, Hestekjøretøy

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeld

Fjellvidde, Vann

Knud Knudsen

Haukelidsæter

Turisthytte, Fjellvidde, Turisme, Uthus, Seter

Knud Knudsen

Haukelidsæter

Turisthytte, Fjellvidde, Turisme, Uthus, Seter

Knud Knudsen

Haukelisæter

Turisthytte, Fjellvidde, Turisme, Uthus, Seter

Knud Knudsen

Parti fra Haukelidsæter- I

Fjellvidde, Vann

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeld

Friluftsliv, Fjellvidde, Mann, Man, Vei, Vann, Stabbestein

Knud Knudsen

Skjørdalsfossen og Joklavandet, Jondal i Hardanger.

Fjell, Foss, Fjellvidde, Vann

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet-III

Fjell, Fjellvidde, Vann

Knud Knudsen

Parti ved Haukelidsæter.

Fjell, Fjellvidde, Mann, Man, Vei, Vann

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet - I

Fjell, Fjellvidde, Vann

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet - II

Fjell, Fjellvidde, Vei, Vann

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet-I

Fjell, Fjellvidde, Vann

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet - II

Fjell, Fjellvidde

Atelier KK; Jørgen Grundtvig-Olsen

Sognefjeld ved Fanaråken 28/7 - 19

Fjell, Fjellvidde, Vann

Atelier KK; Jørgen Grundtvig-Olsen

Sognefjeld. Smørstabben 28/7 - 19

Fjell, Fjellvidde, Vann, Telefonstolpe

Knud Knudsen

[Skjørdalsfossen og Joklavandet, Jondal i Hardanger.]

Fjell, Foss, Fjellvidde, Vann

Knud Knudsen

Ringstind, Austabottind og Solutind i Jotunheim seet fra Oscarsvarden

Fjell, Fjellvidde

Knud Knudsen

Skagastølstinderne, Skagastølsbræ og Dyrhaugstinderne i Jotunheim ...

Isbre, Fjell, Fjellvidde

Knud Knudsen

Skagastølstinderne, Skagastølsbræ og Dyrhaugstinderne i Jotunheim ...

Isbre, Fjell, Fjellvidde

Knud Knudsen

Styggedalstinderne og Skagastølstinderne i Jotunheim ...

Fjell, Fjellvidde

Knud Knudsen

Skagustølstinderne (sic.) i Jotunheim

Fjell, Snø, Fjellvidde

Knud Knudsen

Parti fra Jertvasdalen nedover Skogedalsbøen med Urannastinderne i ...

Fjell, Fjellvidde

Knud Knudsen

Eidsbugarden ved Bygdin, Jotunheim

Kvinne, Woman, Turisthytte, Fjelltur, Fjell, Fjellvidde, Mann, Man

Knud Knudsen

Eidsbugarden ved Bygdin, Jotunheim

Turisthytte, Fjell, Fjellvidde, Vann

Knud Knudsen

Tvindehaugen ved Tyin, Jotunheim

Turisthytte, Fjellvidde, Vann

Knud Knudsen

Turistforeningens Hytte ved Leirvatn, Jotunheim

Turisthytte, Fjelltur, Friluftsliv, Fjell, Fjellvidde, Turisme, Mann, Man, Hverdagsklær, Filthatt, Steinhytte

Knud Knudsen

Turistforeningens Hytte ved Leirvatn, Jotunheim

Turisthytte, Fjelltur, Friluftsliv, Fjell, Fjellvidde, Turisme, Mann, Man, Hverdagsklær, Steinhytte

Knud Knudsen

Leirdalen og Kirken (6869') i Jotunheim

Fjell, Fjellvidde, Vann

Knud Knudsen

Kirken (6869') fra Leirvatn i Jotunheim

Fjell, Fjellvidde, Vann

Knud Knudsen

Parti ved Leirvatn i Jotunheim

Fjell, Snø, Fjellvidde