Steinras 41


Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Gård, Foss, Mann, Man, Uthus, Våningshus, Bowlerhatt, Flom, Steinras

Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Foss, Mann, Man, Trebro, Flom, Steinras

Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Foss, Mann, Man, Husruin, Flom, Steinras

Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Mann, Man, Paraply, Stakittgjerde, Steinmur, Regn, Flom, Steinras

Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Mann, Man, Paraply, Regn, Flom, Steinras

Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Arbeider, Worker, Paraply, Regn, Regntøy, Sydvest, Flom, Steinras

Knud Knudsen

Parti fra Simodalsfjorden i Hardanger

Gård, Fjord, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Jernbanebro, Stillas, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Jernbanebro, Stillas, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Jernbanebro, Elv, Stillas, Telefonstolpe, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Arbeider, Worker, Jernbanebro, Stillas, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Jernbanebro, Stillas, Telefonstolpe, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Jernbanebro, Elv, Stillas, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Jernbanebro, Elv, Stillas, Telefonstolpe, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Gård, Jernbanebro, Fjell, Elv, Stillas, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Arbeider, Worker, Soldat, Soldier, Jernbanebro, Elv, Stillas, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Arbeider, Worker, Jernbanebro, Elv, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Arbeider, Worker, Jernbanebro, Elv, Stillas, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Arbeider, Worker, Jernbanebro, Elv, Stillas, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Arbeider, Worker, Jernbanebro, Elv, Stillas, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Arbeider, Worker, Jernbanebro, Elv, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Jernbaneskinner, Bergensbanen, Treplank, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Arbeider, Worker, Jernbanebro, Stillas, Telefonstolpe, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Arbeider, Worker, Gård, Jernbanebro, Fjell, Elv, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Bergensbanen]

Gård, Elv, Bergensbanen, Steinras

Atelier KK

[Hus]

Gård, Elv, Steinras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Bolighus, Residential Building, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Hest, Gate, Lastebil, Hestekjerre, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Bolighus, Residential Building, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Bolighus, Residential Building, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Bolighus, Residential Building, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Gate, Lastebil, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Bolighus, Residential Building, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Hest, Gate, Lastebil, Hestekjerre, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Gate, Lastebil, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Gate, Lastebil, Flom, Steinras, Ras

K. Knudsen & Co.

Bergensbanen: Linjebrudet ved Gjeilo

1917-05-29

Elv, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Togpassasjerer, Steinras

Knud Knudsen & Co.

[Trolig hjelpemannskaper etter oversvømmelsen ved Bardøla på Geilo.]

Soldat, Soldier, Gård, Steinras

Knud Knudsen & Co.

[Trolig hjelpemannskaper etter oversvømmelsen ved Bardøla på Geilo.]

Soldat, Soldier, Gård, Steinras

Knud Knudsen & Co.

Gård, Steinras

Knud Knudsen

Fjeldstyrtninger i Hardanger

Stein, Steinras