Naturskade 1


Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Arbeider, Lastebil, Flom, Naturskade, Ras