Flom 42


Gustav Brosing

[Barakker etter brannen 1916. Møllendal.]

Brakke, Bolighus, Elv, Flom

Gustav Brosing

[Barakker etter brannen 1916. Møllendalselven.]

Brakke, Bolighus, Elv, Gjenreising og sanering, Flom

Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Foss, Gård, Mann, Bowlerhatt, Uthus, Våningshus, Flom, Steinras

Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Foss, Mann, Trebro, Flom, Steinras

Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Foss, Mann, Husruin, Flom, Steinras

Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Mann, Paraply, Stakittgjerde, Steinmur, Regn, Flom, Steinras

Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Mann, Paraply, Regn, Flom, Steinras

Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Arbeider, Paraply, Regn, Regntøy, Sydvest, Flom, Steinras

Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Arbeider, Lastebil, Flom, Naturskade, Ras

Ukjent

[England?]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Gate, Hestekjerre, Folkemengde, Gutt, Flom, Tradisjonell byggeskikk

Atelier KK

[Parti fra Dreggen. Oversvømmelse på Bryggen. Høsten 1923]

Kvinne, Rederi, Gate, Mann, Tønne, Flom, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

[Oversvømmelse på Bryggen høsten 1923]

Gate, Mann, Lastebil, Trikk, Flom

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Bolighus, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Hest, Gate, Hestekjerre, Lastebil, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Bolighus, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Bolighus, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Bolighus, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Gate, Lastebil, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Bolighus, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Hest, Gate, Hestekjerre, Lastebil, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Gate, Lastebil, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

Gate, Lastebil, Flom, Steinras, Ras

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Lastebil, Flom, Springflo

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Lastebil, Flom, Springflo

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Bil, Car, Lastebil, Flom, Springflo

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Buss, Lastebil, Flom, Springflo

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Bil, Car, Buss, Flom, Springflo

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Bil, Car, Lastebil, Flom, Springflo

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Lastebil, Flom, Springflo

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Lastebil, Flom, Springflo

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Lastebil, Flom, Springflo

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Lastebil, Flom, Springflo

Atelier KK

[Springflo langs Bryggen]

1931-11-11

Klima og vær, Personbil, Sykkel, Vann, Flom, Springflo

Atelier KK

[Springlo ved Bryggen]

1931-11-11

Klima og vær, Vann, Lastebil, Flom, Springflo

Atelier KK

[Flomskader i Sandviken]

1936-12-15

Landskap, Metallgjerde, Flom

Atelier KK

[Flomskader i Sandviken]

1936-12-15

Gate, Folkemengde, Flom

Atelier KK

[Flomskader i Sandviken]

1936-12-15

Bolighus, Gate, Husruin, Flom

Atelier KK

[Flomskader i Sandviken]

1936-12-15

Husruin, Flom

Atelier KK

[Flomskader i Sandviken]

1936-12-15

Gate, Flom

Atelier KK

[Flomskader i Sandviken]

1936-12-15

Mann, Hatt, Folkemengde, Paraply, Regnfrakk, Flom

Atelier KK

[Flomskader i Sandviken]

1936-12-15

Trapp, Flom

Atelier KK

[Flomskader i Sandviken]

1936-12-15

Husruin, Flom