Kornsilo 26


Atelier KK

[Vaksdal Mølle. Fabrikkbygning og båter ved havnen ca. 1923]

Mølle, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Møllebruk - Kontorer -, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal Mølle. Fabrikkbygning og båter ved havnen ca. 1923]

Fjell, Mølle, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Møllebruk - Kontorer -, Kornsilo

Atelier KK

[Interiør fra Vaksdal Mølle. Korntransportbånd i siloen ca. 1923]

Mølle, Transportbånd, Møllebruk - Kontorer -, Kornsilo

Atelier KK

[Interiør fra Vaksdal Mølle. Korntransportbånd i siloen ? Ca. 1923]

Mølle, Transportbånd, Møllebruk - Kontorer -, Kornsilo

Atelier KK

[Interiør fra Vaksdal Mølle. Korntransportbånd i siloen ? ca. 1923]

Mølle, Transportbånd, Møllebruk - Kontorer -, Kornsilo

Atelier KK

[Hæggernæs Dampmølle og siloanlegg ca. 1921]

Brygge, Mølle, Lekter, Kran, Vindeark, Takrytter, Møllebruk - Kontorer -, Kornsilo

Atelier KK

[Hæggernes Dampmølle og siloanlegg ca. 1921]

Brygge, Mølle, Lekter, Kran, Vindeark, Takrytter, Møllebruk - Kontorer -, Kornsilo

Atelier KK

[Kaianlegg og silo ved Vaksdal Mølle]

1928-11-09

Mølle, Kaianlegg, Lasteskip, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal Mølle sett fra fjorden]

1928-11-09

Bolighus, Mølle, Kaianlegg, Lasteskip, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal og Vaksdal Mølle sett fra fjorden]

1928-11-09

Bygd, Bolighus, Mølle, Kaianlegg, Lasteskip, Kornsilo

Atelier KK

[Lastefartøy ved kai ved kornsilo, Vaksdal Mølle]

Bolighus, Mølle, Lasteskip, Kornsilo

Atelier KK

[Lastefartøy ved kai ved kornsilo, Vaksdal Mølle]

Bolighus, Mølle, Lasteskip, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal og Vaksdal Mølle sett fra fjorden]

1928-11-09

Bolighus, Mølle, Sjøbod, Lasteskip, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal og Vaksdal Mølle sett fra fjorden]

Fjell, Bolighus, Mølle, Sjøbod, Lasteskip, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal og Vaksdal Mølle sett fra fjorden]

1928-01-01

Fjell, Bolighus, Mølle, Sjøbod, Lasteskip, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal og Vaksdal Mølle sett fra fjorden]

1928-01-01

Fjell, Bolighus, Mølle, Sjøbod, Lasteskip, Kornsilo

Atelier KK

[Statens Kornsilo ved Vaksdal Mølle]

Arkitekt, Mølle, Kaianlegg, Vindu, Arkitekter, Møllebruk - Kontorer -, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal Mølle]

Oversiktsbilde, Mølle, Møllebruk - Kontorer -, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal Mølle]

Mølle, Møllebruk - Kontorer -, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal mølle]

Robåt, Mølle, Kaianlegg, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal mølle]

Robåt, Mølle, Kaianlegg, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal mølle]

Fjell, Fjord, Robåt, Mølle, Kaianlegg, Korn og melhandel, Kornsilo

Norvin Reklamefoto

Hæggernær A/S

Mølle, Lasteskip, Kornsilo

Norvin Reklamefoto

Hæggernær A/S

Mølle, Kornsilo

Norvin Reklamefoto

Hæggernær A/S

Mølle, Kornsilo

Norvin Reklamefoto

Hæggernær A/S

Byggeplass, Kornsilo