Silo 6


Ukjent

[Engelsen & Sars Kullforetning]

Lastebil, Kokshandel, Silo, Kull

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

1965-01-21

Personbil, Industri og Håndverk, Industribygning, Lastebil, Silo

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Ubåtbunker, Industri og Håndverk, Kaianlegg, Industribygning, Heisekran, Fartøy, Silo

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Ubåtbunker, Industri og Håndverk, Kaianlegg, Industribygning, Fartøy, Industriområde, Silo

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Ubåtbunker, Industri og Håndverk, Kaianlegg, Industribygning, Heisekran, Fartøy, Silo

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Ubåtbunker, Industri og Håndverk, Kaianlegg, Industribygning, Heisekran, Fartøy, Silo