Silo 6


Ukjent

[Engelsen & Sars Kullforetning]

Lastebil, Kokshandel, Silo, Kull

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

1965-01-21

Lastebil, Industribygning, Personbil, Industri og Håndverk, Silo

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Kaianlegg, Industribygning, Heisekran, Industri og Håndverk, Fartøy, Ubåtbunker, Silo

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Kaianlegg, Industribygning, Industri og Håndverk, Fartøy, Ubåtbunker, Industriområde, Silo

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Kaianlegg, Industribygning, Heisekran, Industri og Håndverk, Fartøy, Ubåtbunker, Silo

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Kaianlegg, Industribygning, Heisekran, Industri og Håndverk, Fartøy, Ubåtbunker, Silo