Forbrytelser 15

Samlinger knyttet til Forbrytelser

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0534
  • ubb-ms-0777-D

Diplom datert 1428, 8. desember, Dale (Sogn og Fjordane).

1428-12-08

Strafferett, Middelalder, Rettssak, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Lagmenn, Forbrytelser

Christian Magnus Falsen

Criminalloven § 1-92

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Almindelige Grundsætninger for Udmaaling af Straf

1829-08-21

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Ophævelse av Strafskyld

1829-07-01

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Forbrydelsens Fuldbyrdelse og forsøg

1829-06-24

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Delagtighed i Forbrydelsen

1829-06-24

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Uagtsomhed, hvorved Forbrydelse forøves

1829-06-24

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Bemærkninger om det af Vogt under 3/10 1829 indleverede atter omarbeidede udkast til Criminalloven

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Udkast til en Lov om Mishandling af Dyr

1822-04-03

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Udkast til en almindelig Brandforordning for Norges Kjøbsteder

1822-04-03

Strafferett, Norge, Brann, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Udkast til en Lov angaaende Veivæsenet i Norge

Strafferett, Norge, Veier, Samfærdsel, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Om Forbrytdelse

Norge, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole, Strafferett

Christian Magnus Falsen

Om Forbrytdelse -diverse paragrafer

1829-03-11

Norge, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole, Strafferett

Christian Magnus Falsen

Udkast til Los angaaende hvorledes med Bøder for Eftertiden skal forholdes

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole

Christian Magnus Falsen

Udkast til en Lov angaaende Delinqvent-Omkostningernes Ligning

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole