Rettsvesen 7

Samlinger knyttet til Rettsvesen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1996
  • ubb-ms-2038

Diplom datert 1544, 25. januar. Bergen

1544-01-25

Kirker, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Rettsvesen

Diplom datert 1544, ca. 30. november. Bergen

1544-11-30

1500-tallet, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel, Eiendom, Rettsvesen

Diplom datert 1545, 18. februar. Guddal (Kvinnherad, Hordaland)

1545-02-18

1500-tallet, Gårder, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Rettsvesen

Diplom datert 1548, uten dag. Vik (Sogn og Fjordane)

1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Eiendom, Rettsvesen

Diplom datert 1559, 1. mai. Oslo

1559-05-01

1500-tallet, Diplomer, Rettssak, Rettsvesen, Mord

Diplom datert 1561, 17. juni. Bergen

1561-06-17

1500-tallet, Diplomer, Rettssak, Eiendomsforhold, Forlik, Eiendom, Rettsvesen

Diplom datert 1567, 5.mars. Bergen

1568-03-05

1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Eiendom, Rettsvesen