Rettsvesen 10

Samlinger knyttet til Rettsvesen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1996
  • ubb-ms-2038

Diplom datert 1544, 25. januar. Bergen

1544-01-25

Kirke, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Rettsvesen

Diplom datert 1544, ca. 30. november. Bergen

1544-11-30

Eiendom, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Rettsvesen

Diplom datert 1545, 18. februar. Guddal (Kvinnherad, Hordaland)

1545-02-18

1500-tallet, Gård, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Rettsvesen

Diplom datert 1548, uten dag. Vik (Sogn og Fjordane)

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Rettsvesen

Diplom datert 1559, 1. mai. Oslo

1559-05-01

Rettssak, 1500-tallet, Diplomer, Rettsvesen, Mord

Diplom datert 1561, 17. juni. Bergen

1561-06-17

Rettssak, Eiendom, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Forlik, Rettsvesen

Diplom datert 1568, 5.mars. Bergen

1568-03-05

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Rettsvesen

Christian Magnus Falsen

Et hefte indeholdende avhandlinger om: Overformynderiet. - Skifteforvaltningen. - Rettens Personer og Behandling. - Auktionvæsenet.

Skifte, Rettsvesen, Auksjonsforretninger

Christian Magnus Falsen

Registratur over Bergens stifts arkiv ved avleveringen 8/5 1828 fra stiftamtmand Falsen til politimester Lassen.

Skifte, Rettsvesen, Auksjonsforretninger

Christian Magnus Falsen

Paralellismus mellem Christian V's danske og norske Lov

Lovgivning, Rettsvesen