Reise 73


Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Reiser i utlandet vedk., Dannelsesreise, Reise, Italien vedk., Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Brev datert november 1825 signert Kock.

Gårder, Kvittering, Reise

Jacob Edward Flinto

Kvittering for reise 19. oktober 1825

1800-tallet, Kvittering, Reise

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Konseptet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Konseptet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Konseptet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 1

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 2

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 3

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 4

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 5

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 6

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 7

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 8

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 1

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 2

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 3

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 4

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 5

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 6

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 7

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 8

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 9

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 10

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet - over Kvikne til Trondheim, 1845. Retur over Dovre - Lillehammer - Kristiania, hefte 1

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet - over Kvikne til Trondheim, 1845. Retur over Dovre - Lillehammer - Kristiania, hefte 2

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet - over Kvikne til Trondheim, 1845. Retur over Dovre - Lillehammer - Kristiania, hefte 3

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet - over Kvikne til Trondheim, 1845. Retur over Dovre - Lillehammer - Kristiania, hefte 4

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania, 1846, hefte 1

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania, 1846, hefte 1

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet, 1854. Til Møre og Romsdal, 1855, hefte 1.

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet, 1854. Til Møre og Romsdal, 1855, hefte 2.

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet, 1854. Til Møre og Romsdal, 1855, hefte 3.

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet, 1854. Til Møre og Romsdal, 1855, hefte 4.

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet, 1856

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg, gjennom Tyskland til Praha, Wien og Nord-Italia, 1858, hefte 1

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg, gjennom Tyskland til Praha, Wien og Nord-Italia, 1858, hefte 2

Reisedagbok, Reise

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg, gjennom Tyskland til Praha, Wien og Nord-Italia, 1858, hefte 3

Reisedagbok, Reise