Reise 76


Thorstein Olsgaard Hallager; Morten Hallager; Ludvig 18 konge av Frankrike

Frankrigs nuværende Konge Ludvig den Attendes egenhændige Beretning, om hans Reise fra Paris til Brüssel og Coblenz i Aaret 1791.

1800-tallet, Frankrike, Tyskland, Reise, Ludvig 18 konge av Frankrike, Revolusjon, Brüssel

S. Golder

A tandem tour in Norway.

Turisme, Reiseskildring, Reise

Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Reise, Sverige, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Dannelsesreise, Italia, Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Brev datert november 1825 signert Kock.

Reise, Gård, Kvittering

Jacob Edward Flinto

Kvittering for reise 19. oktober 1825

1800-tallet, Reise, Kvittering

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 1

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 2

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 3

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 4

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 5

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 6

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 7

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania 1838, hefte 8

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 1

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 2

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 3

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 4

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 5

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 6

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 7

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 8

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 9

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg og videre gjennom Tyskland til Wien og Venezia, 1841, hefte 10

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet - over Kvikne til Trondheim, 1845. Retur over Dovre - Lillehammer - Kristiania, hefte 1

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet - over Kvikne til Trondheim, 1845. Retur over Dovre - Lillehammer - Kristiania, hefte 2

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet - over Kvikne til Trondheim, 1845. Retur over Dovre - Lillehammer - Kristiania, hefte 3

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet - over Kvikne til Trondheim, 1845. Retur over Dovre - Lillehammer - Kristiania, hefte 4

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania, 1846, hefte 1

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Stockholm og Kristiania, 1846, hefte 1

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet, 1854. Til Møre og Romsdal, 1855, hefte 1.

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet, 1854. Til Møre og Romsdal, 1855, hefte 2.

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet, 1854. Til Møre og Romsdal, 1855, hefte 3.

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet, 1854. Til Møre og Romsdal, 1855, hefte 4.

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Østlandet, 1856

Reise, Reisedagbok

Catharine Hermine Kølle

Til Hamburg, gjennom Tyskland til Praha, Wien og Nord-Italia, 1858, hefte 1

Reise, Reisedagbok