Reise 23


Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, 1600-tallet, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Topografi, Reiser i utlandet vedk., Dannelsesreise, Reise, Europa, Italien vedk., Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Brev datert november 1825 signert Kock.

Gårder, Kvittering, Reise

Jacob Edward Flinto

Kvittering for reise 19. oktober 1825

1800-tallet, Kvittering, Reise

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Konseptet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Konseptet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846-04-08

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Konseptet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning

1846

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-01-28

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-01-28

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-08-14

Brev, Reise

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-11-09

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-12-11

Arkeologi, Brev, Reise

Eivind Stenersen Engelstad

Brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. 1929.

1929-01-01

Arkeologi, Brev, Reise

Johan Frederik Monrad

Brev fra Johan Frederik Monrad til Daniel Cornelius Danielssen

1843-03-30

Reise

Johan Koren; Theodor Eeg; Hannestad; Schuman

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Theodor Eeg, Johan Koren, Hannestad og Schuman

1843-04-10

Reise

Johan Henrik Spørck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Johan Henrik Spørck

1843-04-15

Reise