Universitetsbibliotek 33


Ukjent

Biblioteket

Museum, Bibliotek, Universitetsbibliotek

UB fra og med 1948 til og med overflytting til Nybygget sommeren 1961

Fotoalbum, Universitetsbibliotek

[Bergens Museum med Christiestøtten]

Museum, Statue/Skulptur, Universitetsbibliotek

[Bergens Museum]

Museum, Bokhylle, Universitetsbibliotek

[Studenter i bibliotekets lesesal, Bergens Museum]

Museum, Student, Bokhylle, Universitetsbibliotek, Lesesal

[Garderobe på Bergens Museum]

Museum, Paraply, Garderobe, Universitetsbibliotek, Garderobestativ

Jan Henrik Reimers

[Universitetsbiblioteket, Bergen Museum]

Paraply, Trapp, Garderobe, Universitetsbibliotek

[Universitetsbiblioteket, Bergen Museum]

Paraply, Trapp, Garderobe, Universitetsbibliotek

[Taket støttes opp i biblioteket på Bergens Museum]

Museum, Student, Universitetsbibliotek

[Universitetsbiblioteket, Bergens Museum]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Universitetsbibliotek

[Universitetsbiblioteket, Bergens Museum]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Universitetsbibliotek

[Ansatte ved inngangspartiet ved det nye Universitetsbiblioteket]

Universitet og forskning, Bibliotekar, Universitetsbibliotek

[To ansatte ved inngangspartiet ved det nye Universitetsbiblioteket]

Universitet og forskning, Universitetsbibliotek

Bergens Tidende A/S

[Studentene på vei fra Bergen Museum til det nye Universitetsbiblioteket]

Stol, Museum, Universitet og forskning, Student, Folkevogn, Universitetsbibliotek

Det nye UB fra og med planlegging 1955 til og med innvielsen sept. 1961

Fotoalbum, Bibliotek, Universitetsbibliotek

UB 1962-høsten 1968

Fotoalbum, Universitetsbibliotek

Ukjent

[Studentkø utenfor UBB våren 1965]

Bibliotekbygning, Bibliotek, Student, Universitetsbibliotek

UB medio desember 1968 - ca. 1975-1979

Fotoalbum, Universitetsbibliotek

Ukjent

[Lesesalen på Universttetsbiblioteket i Bergen]

Bok, Book, Bibliotek, Student, Bokhylle, Universitetsbibliotek, Lesesal

Ukjent

[Lesesalen på Universitetsbiblioteket i Bergen]

Interior, Interiør og innredning, Bord, Stol, Bibliotek, Student, Bokhylle, Universitetsbibliotek, Lesesal

Norvin Reklamefoto

Centro Culturale Italiano

1964-04-23

Utstilling, Utstillingslokale, Monter, Universitetsbibliotek, Glassmonter

Norvin Reklamefoto

Linoleumskompaniet A/S

1961-11-22

Bibliotekbygning, Bibliotek, Universitetsbibliotek

Norvin Reklamefoto

Linoleumskompaniet A/S

1961-11-22

Bibliotekbygning, Bibliotek, Universitetsbibliotek

Norvin Reklamefoto

Linoleumskompaniet A/S

1961-11-10

Interior, Interiør og innredning, Bibliotek, Skranke, Universitetsbibliotek, Lesesal, Kortkatalog

Norvin Reklamefoto

Linoleumskompaniet A/S

1961-11-22

Bibliotekbygning, Bibliotek, Universitetsbibliotek

Norvin Reklamefoto

Linoleumskompaniet A/S

Interior, Interiør og innredning, Colour Photography, Fargefotografi, Bibliotek, Skranke, Universitetsbibliotek, Lesesal, Kortkatalog, Linoleumsforretning

Norvin Reklamefoto

Linoleumskompaniet A/S

Interior, Interiør og innredning, Colour Photography, Fargefotografi, Bibliotek, Skranke, Universitetsbibliotek, Lesesal, Kortkatalog, Linoleumsforretning

Norvin Reklamefoto

Linoleumskompaniet A/S

Interior, Interiør og innredning, Colour Photography, Fargefotografi, Bibliotek, Skranke, Universitetsbibliotek, Lesesal, Linoleumsforretning

Norvin Reklamefoto

[Universitetsbiblioteket i bergen]

Bibliotekbygning, Bibliotek, Personbil, Eksteriør, Universitetsbibliotek

Norvin Reklamefoto

[Universitetsbiblioteket i Bergen]

Bibliotekbygning, Bibliotek, Eksteriør, Universitetsbibliotek

Norvin Reklamefoto

[Universitetsbiblioteket i Bergen]

Universitet og forskning, Bibliotek, Eksteriør, Universitetsbibliotek

Solveig Greve

[Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen]

Interior, Interiør og innredning, Briller, Fotografi, Mann, Man, Universitetsbibliotek, Kontorrekvisita, Arkivar

Solveig Greve

[Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen]

Interior, Interiør og innredning, Briller, Fotografi, Mann, Man, Universitetsbibliotek, Kontorrekvisita, Arkivar