1800-tallet 6739


Diverse brev og trykksaker m. m. vedk. Harmonien, vesentlig fra tiden 1850-70, alt papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg: 1

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kulturliv

Thorstein Olsgaard Hallager; Morten Hallager; Ludvig 18 konge av Frankrike

Frankrigs nuværende Konge Ludvig den Attendes egenhændige Beretning, om hans Reise fra Paris til Brüssel og Coblenz i Aaret 1791.

1800-tallet, Frankrike, Tyskland, Reise, Ludvig 18 konge av Frankrike, Revolusjon, Brüssel

Magnus Andersen

Vikingefærden : en illustreret beskrivelse af "Vikings" reise i 1893

1800-tallet, Reiseskildring, Sjøreise, Vikingskipsreplikker, Ekspedisjon, Atlanterhavsfart, Amerika, Arktis, Vikingskip, Seilas, Skipsreplikker, Verdensutstillingen i Chicago 1893

Johan Nordahl Brun

Biskop Bruns Afskeeds-Tale i Korskirken 7de Søndag efter Trinitatis 1804

1800-tallet, Preken, Avskjedstale

Philip Fleischer

Tale paa 1. Søndag i Faste 1800, i Anledning af Ildebranden den 14. Febr. næst foran ...

1800-tallet, Kristendom

Christen Brun

Tale, holden paa Christi Krybbe den 11te Novbr. 1802

1800-tallet

Christopher Dahl; Arne Erichsen Wichne; Hans Bartholin; Iver Brinck

En Christens Tanke Tøile, eller Aandelige Sange, : hvormed han mange Gange fordrev sin' Tanker mange, Og holdte dem i Bidsel

1800-tallet, Sang, Kristendom

R. Dahls Efterleverske; Niels Svenungssen

Kristelige Morgen- og Aftenbetænkninger. : Suk og Sange.

1800-tallet, Kristendom, Religiøs sang

Matthias Saxtorph

Nyeste Udtog af Fødsels-Videnskaben : til Brug for Jordemødrene

1800-tallet, Medisin, Medisinsk historie, Sykehus, Jordmødre, Gynekologi, Fødsel

Christen Brun

Ved en vens død

1800-tallet

Johan Nordahl Brun

Over en gammel Vens og Landsmands Grav

1800-tallet

Christian Magnus Falsen; Patrulvagten (Bergen); Jens Schydtz; R.J. Berg

Instrux for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Patruljevakt, Reglement, Instruks

Extract af brand-anordning for Bergens bye, dateret Kjøbenhavn den 16de mai 1707, om alle og enhver af byens indbyggeres pligt i paakommende ildsnød

1800-tallet, Bergen, Brann, Brannforskrift, Forskrift, Anordning, Plikter

Instrux for Havnefogden i Bergen og Extract af Havneloven af 24de Juli 1827 ...

1800-tallet, Instruks

Det Borgerlige artillerikorps (Bergen)

Interimsreglement for det borgerlige Artillerikorps i Bergen 1807

1800-tallet, Bergen, Reglement, Artillerikorps, Det Borgerlige artillerikorps (Bergen)

Patrulvagten (Bergen)

Anordning for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Reglement

Patrulvagten (Bergen)

<Anordning for Patrulvagten i Bergen> : extract af Anordningen for Patrulvagten den 5te post.

1800-tallet

Borgervæbningen i Bergen

Almindelige iagttagelser ved enhver batterikanons betjening

1800-tallet, Bergens borgervæbning

Udkast til Statuter for en frivillig kirkelig fattigpleie i Sandvigens sogn

1800-tallet, Fattigstell

Magnus Andersen

Vikingefærden : en illustreret beskrivelse af "Vikings" reise i 1893

1800-tallet, Reiseskildring, Sjøreise, Vikingskipsreplikker, Ekspedisjon, Atlanterhavsfart, Amerika, Arktis, Vikingskip, Seilas, Skipsreplikker, Verdensutstillingen i Chicago 1893

Den Gode Hensigt

Love for Selskabet Den Gode Hensigt

1800-tallet, Lovgivning

Borgervæbningen i Bergen

Indbydelse

1800-tallet, Bergen

Christopher Dahl; Jacob Neumann

Haandbog for Lærere i Omgangsskoler.

1800-tallet, Bergen, Undervisning, Håndbok, Skolevesen

En smuk vise : Den gamle krigsvise

1800-tallet, Skillingsviser

Daniel Schuman; Birgitha Schuman

En Bygningskrands til Daniel og Birgitha Schuman den 30te januar 1815

1800-tallet, Sang, Leilighetstrykk

Esaias Tegnér; Lyder Christian Sagen

Confirmationsdagen

1800-tallet, Tale, Konfirmasjon, Konfirmation

Johan Nordahl Brun

<Udsigter fra Ulrikken> Sang til Bergen : "Jeg tog min nystemte Cithar i Hænde"

1800-tallet, Sang, Bergen

Christian Frederik Gottfried Bohr

Anviisning til at bruge de, med Tal-Syngetegn udsatte Psalmemelodier

1800-tallet

Det Harmoniske Selskab

Love for det Harmoniske selskab i Bergen

1800-tallet

Det Nyttige Selskab

Indbydelse til Deeltagelse i Anskaffelsen af et Dampfartøi, bestemt til regelmæssig Gang imellem Christiania og Bergen

1800-tallet, Skipsfart, Innbydelse, Dampskipet Oscar, Dampskip

Love for Det dramatiske selskab i Bergen

1800-tallet, Lovgivning, Det dramatiske Selskab

Jacob Neumann

Det Nyttige Selskabs semisecularfest den 18de october 1824

1800-tallet, Det Nyttige Selskab

Sang paa Johan A. W. Mohrs og Jomfrue Lydia W. Mowinckels Bryllupsdag, den 12te September 1826

1800-tallet, Sang, Bryllup, Bryllupsdag