1800-tallet 6401


Magnus Andersen

Vikingefærden : en illustreret beskrivelse af "Vikings" reise i 1893

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Sjøreiser, Vikingskipsreplikker, Ekspedisjon, Atlanterhavsfart, Amerika, Arktis, Vikingskip, Seilaser, Skipsreplikker, Verdensutstillingen i Chicago 1893

Johan Nordahl Brun

Biskop Bruns Afskeeds-Tale i Korskirken 7de Søndag efter Trinitatis 1804

1800-tallet, Prekener, Avskjedstale

Christen Brun

Tale, holden paa Christi Krybbe den 11te Novbr. 1802

1800-tallet

Christian Magnus Falsen; Patrulvagten (Bergen); Jens Schydtz; R.J. Berg

Instrux for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Patruljevakt, Reglement, Instruks

Instrux for Havnefogden i Bergen og Extract af Havneloven af 24de Juli 1827 ...

1800-tallet, Instruks

Det Borgerlige artillerikorps (Bergen)

Interimsreglement for det borgerlige Artillerikorps i Bergen 1807

1800-tallet, Bergen, Reglement, Artillerikorps, Det Borgerlige artillerikorps (Bergen)

Patrulvagten (Bergen)

Anordning for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Reglement

Magnus Andersen

Vikingefærden : en illustreret beskrivelse af "Vikings" reise i 1893

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Sjøreiser, Vikingskipsreplikker, Ekspedisjon, Atlanterhavsfart, Amerika, Arktis, Vikingskip, Seilaser, Skipsreplikker, Verdensutstillingen i Chicago 1893

Daniel Schuman; Birgitha Schuman

En Bygningskrands til Daniel og Birgitha Schuman den 30te januar 1815

1800-tallet, Sang, Leilighetstrykk

Esaias Tegnér; Lyder Christian Sagen

Confirmationsdagen

1800-tallet, Tale, Konfirmasjon

Johan Nordahl Brun

<Udsigter fra Ulrikken> Sang til Bergen : "Jeg tog min nystemte Cithar i Hænde"

1800-tallet, Sang, Bergen

Christian Frederik Gottfried Bohr

Anviisning til at bruge de, med Tal-Syngetegn udsatte Psalmemelodier

1800-tallet

Det Harmoniske Selskab

Love for det Harmoniske selskab i Bergen

1800-tallet

Love for Det dramatiske selskab i Bergen

1800-tallet, Lover, Det dramatiske Selskab

Sang paa Johan A. W. Mohrs og Jomfrue Lydia W. Mowinckels Bryllupsdag, den 12te September 1826

1800-tallet, Sang, Bryllup, Bryllupsdag

Bagertaxt

1744-04-17

1800-tallet, Bakerlauget, Kornvarer, Brødvarer, Takst

Taxt for slagterne i Bergen

1800-tallet

Taxt paa en del nødvendighedsvarer, som af bønderne til byen hidføres

1800-tallet, Takst

Politimesterens Instrux for Havnebetjentene

1800-tallet, Politimester, Havnebetjenter, Lover, Politi, Bergen

Instrux for overgraveren ved Bergens kommunale begravelsesplads paa Møllendal

1800-tallet, Instruks, Møllendal gravplass, Gravplasser, Kirkegård

Jonas Rein

Cantate, bestemt til at opføres i Bergens Domkirke i Anledning af Reformationsfesten den 31te October 1817

1800-tallet, Sang, Jubileum, Kantate, Reformasjonsfesten

Lyder Christian Sagen

Choral ved taleren og digteren Jonas Reins jordefærd 5/12 1821

1800-tallet, Sang, Begravelse vedk., Sorg

Carl Hjort Stuwitz; Andreas Sven Porath

Skrifte-Tale for de svenske Krigsfanger : holden den 29de November 1808

1800-tallet, Krigsfanger, Skriftemaal, Svenske krigsfanger

Thomas Thaarup

Hymne : opført i 5te Understøttelsesconsert for Bergens Trængende

1800-tallet, Lovsang, Hymne, Konsert

Niels Hertzberg

Ligtale over sal: Gerhard Kahrs, Sognepræst for Gravens Præstegjeld, 1809

1800-tallet, Begravelse vedk., Tale, Minnetale, Liktaler

Anden understøttelses-concert i Nykirken paaskeaften 1/4 1809 for Bergens trængende : <Program>

1800-tallet, Sang, Tale, Konsert, Almisse

Thomas Thaarup

Arier og Sange af Silke-Skoene : et Syngestykke i to Akter

1800-tallet, Sanger, Arier, Syngestykke, Opera

Johan Nordahl Brun

Gammelt og Nyt om Stiftelsen Christi Krybbe

1800-tallet, Bergen, Fattigskoler, Stiftelser, Skoler, Christi krybbe skoler

Ingeborg Brun; R. Dahls Efterleverske; Christen Brun

Confirmationstale, holden paa første Søndag efter Paaske i Korskirken, af C. Brun, Residerende Capelan ved Korskirken. Sælges til Bedste for Korskirkens-Huusarme for 1 Rbd. Stykket

1800-tallet, Tale, Korskirken, Konfirmasjon, Taler

3 smukke viser. En meget smuk Vise om Dampskibene Bergens og Norges Sammenstød

1800-tallet, Skillingsviser, Bergen, Dampskip, Forlis

Christian Magnus Falsen; Jens Schydtz

Instrux for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Patruljevakt, Instruks, Vektere, Patrulje