1800-tallet 6349


Magnus Andersen

Vikingefærden : en illustreret beskrivelse af "Vikings" reise i 1893

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Sjøreiser, Vikingskipsreplikker, Ekspedisjon, Atlanterhavsfart, Amerika, Arktis, Vikingskip, Seilaser, Skipsreplikker, Verdensutstillingen i Chicago 1893

Magnus Andersen

Vikingefærden : en illustreret beskrivelse af "Vikings" reise i 1893

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Sjøreiser, Vikingskipsreplikker, Ekspedisjon, Atlanterhavsfart, Amerika, Arktis, Vikingskip, Seilaser, Skipsreplikker, Verdensutstillingen i Chicago 1893

Johan Nordahl Brun

<Udsigter fra Ulrikken> Sang til Bergen : "Jeg tog min nystemte Cithar i Hænde"

1800-tallet, Bergen, Sang

Christian Magnus Falsen; Jens Schydtz

Instrux for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Patruljevakt, Vektere, Patrulje, Instruks

Love for Det dramatiske selskab i Bergen

1800-tallet, Lover, Det dramatiske Selskab

Bagertaxt

1744-04-17

1800-tallet, Bakerlauget, Kornvarer, Brødvarer, Takst

Politimesterens Instrux for Havnebetjentene

1800-tallet, Bergen, Lover, Politimester, Politi, Havnebetjenter

Instrux for overgraveren ved Bergens kommunale begravelsesplads paa Møllendal

1800-tallet, Instruks, Møllendal gravplass, Gravplasser, Kirkegård

Jonas Rein

Cantate, bestemt til at opføres i Bergens Domkirke i Anledning af Reformationsfesten den 31te October 1817

1800-tallet, Jubileum, Sang, Kantate, Reformasjonsfesten

Lyder Christian Sagen

Choral ved taleren og digteren Jonas Reins jordefærd 5/12 1821

1800-tallet, Begravelse vedk., Sorg, Sang

Carl Hjort Stuwitz; Andreas Sven Porath

Skrifte-Tale for de svenske Krigsfanger : holden den 29de November 1808

1800-tallet, Krigsfanger, Skriftemaal, Svenske krigsfanger

Thomas Thaarup

Hymne : opført i 5te Understøttelsesconsert for Bergens Trængende

1800-tallet, Lovsang, Hymne, Konsert

Niels Hertzberg

Ligtale over sal: Gerhard Kahrs, Sognepræst for Gravens Præstegjeld, 1809

1800-tallet, Begravelse vedk., Minnetale, Tale, Liktaler

Anden understøttelses-concert i Nykirken paaskeaften 1/4 1809 for Bergens trængende : <Program>

1800-tallet, Sang, Tale, Konsert, Almisse

Thomas Thaarup

Arier og Sange af Silke-Skoene : et Syngestykke i to Akter

1800-tallet, Sanger, Arier, Syngestykke, Opera

Johan Nordahl Brun

Gammelt og Nyt om Stiftelsen Christi Krybbe

1800-tallet, Bergen, Fattigskoler, Stiftelser, Skoler, Christi krybbe skoler

Ingeborg Brun; R. Dahls Efterleverske; Christen Brun

Confirmationstale, holden paa første Søndag efter Paaske i Korskirken, af C. Brun, Residerende Capelan ved Korskirken. Sælges til Bedste for Korskirkens-Huusarme for 1 Rbd. Stykket

1800-tallet, Tale, Korskirken, Konfirmasjon, Taler

3 smukke viser. En meget smuk Vise om Dampskibene Bergens og Norges Sammenstød

1800-tallet, Bergen, Dampskip, Skillingsviser, Forlis

Fortegnelse over indkomne Gaver til de ved Ildebranden den 30te Mai 1855 i Bergen skadelidte, og over Fordelingen af disse Gaver

1800-tallet, Bergen, Bybranner, Branntaksasjoner, Gaver, Brann, Formanskap, Brannforsikring

Lov indeholdende nærmere Bestemmelser angaaende Skydsvæsenet i Kongeriget Norge : Stockholm slot den 6te Juni 1816

1800-tallet, Lover, Transport, Skysstasjoner, Skyss, Bestemmelser

Love for det Harmoniske selskab i Bergen

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Robert Everest

A journey through Norway, Lapland, and part of Sweden : with some remarks on the geology of the country, its climate and scenery,.

1800-tallet, Geografi, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Ekspedisjoner, Samer, Demografi, Klima, Norge, Handel, Sverige, Nordkalotten

Travels in Sweden, Denmark, and Norway

1800-tallet, Reisedagbok

Henrik Anker Bjerregaard

Norsk Nationalsang

1800-tallet, Norge, Sanger, Norske nasjonalmelodier

Just Frøchen

"Gaa't i hundene" : naturstudier

1800-tallet, Litteraturhistorie, Kjærlighet, Romaner og noveller, Skjønnlitteratur, Utukt, Bohemer

Karl Johan XIV; Johan Jakob Hedren

Hans majestæt kong Carl Johans sidste samtale med sin skriftefader, biskop Johan Jakob Hedren

1800-tallet, Skriftemaal

Gjert Sørensen

Hvad jeg har oplevet : en selvbiografi

Utdanning, 1800-tallet, Kristendom, Lærer, Teacher, Pedagogikk, Biografier, Skolehistorie, Skolevesen

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indbydelse til at oprette et musæum og naturalie-cabinet i Bergen

1800-tallet, Innbydelse

Børre Olaus Sørenssen

Francaise og lanciers : Anvisning til at udføre disse i Selskabslivet meget yndede Danse

1800-tallet, Ball, Selskapsliv, Selskapsskikker, Dans

Andreas Schuman; Eiler Hagerup Rosenvinge; Albert P. Sagen

Offentlig regnskab for de priisværdige gaver, som vore medborgere i sidstafvigte vinter, ... havde ydet til mange fattige familiers lindring ...

1800-tallet, Gaver, Regnskap

Den Kongelige Borger-Garde i Bergen

Reglement for den Kongelige Borger-Garde i Bergen

1800-tallet, Reglement

Lyder Christian Sagen

Sørgecantate over Biskop Johan Nordahl Brun, ved Sørgehøjtiden i Bergen, den 5te august 1816. Af L. Sagen

1800-tallet, Dikt, Sørgevers, Sørgedikt

Lyder Christian Sagen; Bergens realskole

Sang af Eleverne i Bergens Realskole, den 31te Marts 1824, ved Høitideligheden efter den offentlige Examen

1800-tallet, Sanger, Eksamen

Gerhard Armauer Hansen

Bacillus leprae : études sur la bactérie de la lèpre

1800-tallet, Lepra, Lepraforskning, Spedalskhet

Leiekontrakt

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Aksjebrev

J. Neumann: Reise-Bemærmerkinger.

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Norge, Historie, Historisk-antikvarisk innhold

J. Neumann: Lystvandringer - tildels Antikvariske- i Thrøndelagen 1846.

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Norge, Historie, Historisk-antikvarisk innhold

Det kongelige Norske Videnskabers – Selskabs Antiqvitets Fortegnelse med Alphabetisk Register

1800-tallet, Vitenskap, Norge, Foreninger og selskaper etc. ang., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab), Stamboksblad, Det kongelige norske videnskabers selskab, Oldsaker, Antikvitetssamling, Antikviteter