Motstandskamp 4


Herman van Rees

[Demonstrasjoner ved Byparken i forbindelse med konflikten med lærerne.]

Folkemengde, Lærer, Motstandskamp

Herman van Rees

Bil, Lærer, Motstandskamp

Ole Friele Bacher

Demonstranter i forbindelse med lærerkonflikten

Lærer, Uniform, Personbil, Trikkeskinner, Herreekviperingsforretning, Konditori, Bokhandel, Motstandskamp, Budsykkel

Ukjent

[Motstandskamp]

Motstandskamp