Pseudovitenskap 2


Anders Adolf Retzius

Om formen af nordboernes cranier

Antropologi, Raselære, Etnologi, Pseudovitenskap, Kortskalle, Kefalindeksen, Langskalle

Svend Dahl; Jean Anker

Fabeldyr og andre Fabelvæsener i Fortid og Nutid

Folketro, Overtro, Mytologi, Pseudovitenskap, Fabeldyr, Kryptozoologi, Fabelvesener