Overtro 5

Samlinger knyttet til Overtro

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-N

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 73: [Tallet tretten /:13:/]

1800-tallet, Bergen, Folketro, Overtro, Bergen museum

Svend Dahl; Jean Anker

Fabeldyr og andre Fabelvæsener i Fortid og Nutid

Folketro, Overtro, Mytologi, Pseudovitenskap, Fabeldyr, Kryptozoologi, Fabelvesener

Michael Christoph Hanow

Erläuterte Merkwürdigkeiten der Natur : nach denen Grund-Sätzen derer neuesten Physicorum

Zoologi, Overtro, Overnaturlig, Enhjørning

Henrik Mohn; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Frantz Ritter von Höhnel; P.E. Petersen

Naturen. Nr.10. Oktober 1893, 17de aargang

Zoologi, Botanikk, Elektrisitet, Overtro

P.E. Petersen

Nogle overtroiske forestillinger hos den jydske almue angaaende visse krybdyr.

Zoologi, Overtro