Skoler 85


Atelier KK

[Foto av skoleklasse. Pikeklasse med lærerinner ca. 1919]

Lærer, Teacher, Jente, Girl, Elev, Classroom, Klasserom, Klasse, Innrammede bilder, Pult, Skoler

Atelier KK

[Skoleklasse med lærer (gutteklasse) ca. 1919]

Lærer, Teacher, Elev, Gutt, Boy, Skrivebord, Klasse, Skoler

Atelier KK

[Skoleklasse med lærer (gutteklasse). Haandværkskolen 1918]

Lærer, Teacher, Elev, Gutt, Boy, Skrivebord, Klasse, Skoler

Atelier KK

[Skoleklasse med lærer (gutteklasse) 23 personer]

Lærer, Teacher, Elev, Gutt, Boy, Klassebilde, Klasse, Skoler

Atelier KK

[Lærere og elever ved Odda tekniske aftenskole Fra 1918 Ragnar harboff]

Lærer, Teacher, Mann, Man, Elev, Skoler

Atelier KK

[Skoleklasse. Pikeklasse]

Kvinne, Woman, Lærer, Teacher, Jente, Girl, Elev, Classroom, Klasserom, Klasse, Pult, Skoler

Atelier KK

[Parti fra Nygårdsgaten med Johanneskirken i bakgrunnen ca. 1921]

Avis, Gate, Katolsk kirke, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole, Bolighus, Residential Building, Klokketårn, Skoler, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Gruppebilde. Fotografert utenfor O. Nilssen & Søn A/S, repslageri. 49 personer]

Vindu, Barn, Child, Flag, Flagg, Ark, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Gruppebilde. Fotografert utenfor O. Nilssen & Søn A/S, repslageri. 49 personer]

Vindu, Barn, Child, Flag, Flagg, Ark, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Nygård Skole. Elevene fotografert på skoleplassen]

Vindu, Barn, Child, Mann, Man, Flaggstang, Ark, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Nybygg for Norges Handelshøyskole i Bergen]

Situasjonsplan, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Nybygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Eksteriør, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Eksteriør, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Situasjonsplan, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygning for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Eksteriør, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Eksteriør, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygning for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Grunnplan og tverrsnitt, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Situasjonsplan, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Eksteriør, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Eksteriør, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Grunnplan og tverrsnitt, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Grunnplan og tverrsnitt, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Eksteriør, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Situasjonsplan, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Eksteriør, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Eksteriør, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Eksteriør, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Eksteriør, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Grunnplan og tverrsnitt, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Grunnplan og tverrsnitt, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Situasjonsplan, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Fra Breiviken mot Bergen sentrum]

Fjell, Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Mølle, Vei, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Parti fra Breiviken; Bergen i bakgrunnen]

Fjell, Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Parti fra Breiviken mot Lynghaugen]

Bolighus, Residential Building, Vei, Telefonstolpe, Skoler, Handelshøyskole

Atelier KK

[Lille Øvregate / Domkirkeplass]

Gatelys, Gate, School, Skole, Stakittgjerde, Steinmur, Grunnmur, Latinskole, Murbolig, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med overlærer Vatne med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Inngangsparti, Barn, Child, Lærer, Teacher, Stakittgjerde, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Inngangsparti, Barn, Child, Lærer, Teacher, Stakittgjerde, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Inngangsparti, Barn, Child, Lærer, Teacher, Stakittgjerde, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Gruppe på 28 skolebarn utenfor Gyldenpris skole ca. 1926]

Lærer, Teacher, Jente, Girl, Gutt, Boy, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Interiør. Trolig fra Sandviken skole. Fra badet ca. 1925]

Barneskole, Primary School, Skoler, Svømmehall

Atelier KK

[Interiør. Trolig fra Sandviken skole. Fra garderoben i badet ca. 1925]

Garderobe, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Møhlenpris skole ca. 1925]

Vindu, Arkitekt, Ark, Barneskole, Primary School, Arkitekter, Skoler

Atelier KK

[Møhlenpris skole ca. 1925]

Vindu, Arkitekt, Ark, Barneskole, Primary School, Arkitekter, Skoler

Atelier KK

[Møhlenpris skole ca. 1925]

Vindu, Arkitekt, Ark, Barneskole, Primary School, Arkitekter, Skoler

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Statue/Skulptur, School, Skole, Bibliotek, Gymnas, Skoler

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Statue/Skulptur, School, Skole, Bibliotek, Gymnas, Skoler

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Statue/Skulptur, School, Skole, Bibliotek, Skoler

Atelier KK

[Mange lastebiler utenfor Nygård Skole ca. 1925]

Gate, Reklame, School, Skole, Lastebil, Sjåfør, Barn og andre voksne, Automobilforretninger og rekvisita, Skoler

Atelier KK

[St. Svithun skole, Stavanger]

Vindu, Inngangsparti, Tårn, School, Skole, Skoleplass, Skoler

Atelier KK

[Sjømandsskolen, Nordnes ca. 1926]

Tårn, School, Skole, Arkitekt, Vei, Sjømannsskole, Arkitekter, Skoler, Telemast