Skoler 85


Atelier KK

[Foto av skoleklasse. Pikeklasse med lærerinner ca. 1919]

Klasse, Innrammede bilder, Jente, Lærer, Elev, Klasserom, Pult, Skoler

Atelier KK

[Skoleklasse med lærer (gutteklasse) ca. 1919]

Klasse, Lærer, Elev, Gutt, Skrivebord, Skoler

Atelier KK

[Skoleklasse med lærer (gutteklasse). Haandværkskolen 1918]

Klasse, Lærer, Elev, Gutt, Skrivebord, Skoler

Atelier KK

[Skoleklasse med lærer (gutteklasse) 23 personer]

Klassebilde, Klasse, Lærer, Elev, Gutt, Skoler

Atelier KK

[Lærere og elever ved Odda tekniske aftenskole Fra 1918 Ragnar harboff]

Mann, Lærer, Elev, Skoler

Atelier KK

[Skoleklasse. Pikeklasse]

Kvinne, Klasse, Jente, Lærer, Elev, Klasserom, Pult, Skoler

Atelier KK

[Parti fra Nygårdsgaten med Johanneskirken i bakgrunnen ca. 1921]

Skolebygning, Avis, Bolighus, Gate, Oversiktsbilde, Katolsk kirke, Klokketårn, Skoler, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Gruppebilde. Fotografert utenfor O. Nilssen & Søn A/S, repslageri. 49 personer]

Barn, Flag, Flagg, Vindu, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gruppebilde. Fotografert utenfor O. Nilssen & Søn A/S, repslageri. 49 personer]

Barn, Flag, Flagg, Vindu, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Nygård Skole. Elevene fotografert på skoleplassen]

Barn, Mann, Flaggstang, Vindu, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Nybygg for Norges Handelshøyskole i Bergen]

Handelshøyskole, Situasjonsplan, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Nybygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Eksteriør, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Eksteriør, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Situasjonsplan, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygning for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Eksteriør, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Eksteriør, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygning for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Grunnplan og tverrsnitt, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Situasjonsplan, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Eksteriør, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Eksteriør, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Grunnplan og tverrsnitt, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Grunnplan og tverrsnitt, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Eksteriør, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Situasjonsplan, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Eksteriør, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Eksteriør, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Eksteriør, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Eksteriør, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Grunnplan og tverrsnitt, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Grunnplan og tverrsnitt, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Situasjonsplan, Skoler

Atelier KK

[Fra Breiviken mot Bergen sentrum]

Fjell, By- og småsteder, Vei, Fjord, Handelshøyskole, Bolighus, Mølle, Skoler

Atelier KK

[Parti fra Breiviken; Bergen i bakgrunnen]

Fjell, By- og småsteder, Fjord, Handelshøyskole, Skoler

Atelier KK

[Parti fra Breiviken mot Lynghaugen]

Vei, Handelshøyskole, Bolighus, Telefonstolpe, Skoler

Atelier KK

[Lille Øvregate / Domkirkeplass]

Gatelys, Skolebygning, Gate, Stakittgjerde, Steinmur, Grunnmur, Latinskole, Murbolig, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med overlærer Vatne med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Barn, Lærer, Stakittgjerde, Inngangsparti, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Barn, Lærer, Stakittgjerde, Inngangsparti, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Barn, Lærer, Stakittgjerde, Inngangsparti, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gruppe på 28 skolebarn utenfor Gyldenpris skole ca. 1926]

Jente, Lærer, Gutt, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Interiør. Trolig fra Sandviken skole. Fra badet ca. 1925]

Barneskole, Skoler, Svømmehall

Atelier KK

[Interiør. Trolig fra Sandviken skole. Fra garderoben i badet ca. 1925]

Garderobe, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Møhlenpris skole ca. 1925]

Arkitekt, Vindu, Ark, Barneskole, Arkitekter, Skoler

Atelier KK

[Møhlenpris skole ca. 1925]

Arkitekt, Vindu, Ark, Barneskole, Arkitekter, Skoler

Atelier KK

[Møhlenpris skole ca. 1925]

Arkitekt, Vindu, Ark, Barneskole, Arkitekter, Skoler

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Statuer/Skulptur, Skolebygning, Bibliotek, Gymnas, Skoler

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Statuer/Skulptur, Skolebygning, Bibliotek, Gymnas, Skoler

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Statuer/Skulptur, Skolebygning, Bibliotek, Skoler

Atelier KK

[Mange lastebiler utenfor Nygård Skole ca. 1925]

Skolebygning, Gate, Reklame, Lastebil, Sjåfør, Barn og andre voksne, Automobilforretninger og rekvisita, Skoler

Atelier KK

[St. Svithun skole, Stavanger]

Skolebygning, Tårn, Inngangsparti, Vindu, Skoleplass, Skoler

Atelier KK

[Sjømandsskolen, Nordnes ca. 1926]

Vei, Skolebygning, Tårn, Arkitekt, Sjømannsskole, Arkitekter, Skoler, Telemast