Personnavn 61


H. Bonnevie

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 06

1836

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk

Irgens

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 07

1836

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk

G. Lund

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 08

1835

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk

C.F. Hvidt

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 18

1835

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk

H.G. Magelssen

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 21

1835

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk

Røttinn

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 26

1835

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk

Rennord

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 40

1835

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk

Claus Winther Kamstrup

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 48

1835

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk