Kjosaas-slekten 1


Johannes Sundvor

Stam-tavle for en norsk-amerikansk gren af Kjosaas-ætten

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere, Emigrant, Kjosaas-slekten, Slektsgranskning