Slektshistorie 11

Samlinger knyttet til Slektshistorie

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-1924
 • ubb-ms-1933
 • ubb-ms-1935
 • ubb-ms-1938
 • ubb-ms-1943
 • ubb-ms-1946
 • ubb-ms-1959
 • ubb-ms-1998
 • ubb-ms-2002
 • ubb-ms-2012
 • ubb-ms-2013
 • ubb-ms-2014

Olaf Olafsen

Kvalvik Slegten

Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Olaf Olafsen

Utne Slegten

Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Anton Mohr Wiesener

Oplysninger om Slekten Fasmer i Bergen i 1600 og 1700 aarene. Samlet av A.M. Wiesener 1934.

1700-tallet, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, 1600-tallet, Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Anton Mohr Wiesener

Greve-slekten. Oplysninger om Slegten Greve i Bergen

1800-tallet, 1700-tallet, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Anton Mohr Wiesener

Slegten Kroepelien av A.W. Wiesener, 1942.

Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Anton Mohr Wiesener

Stamtavle over 1) Ritzerou (En bergensk Haandværkerslegt) 2) Brunchorst. Utarbeidet 1935 av A.M. Wiesener.

Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Anton Mohr Wiesener

Slegten Vahl's ældre led.

Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Anton Mohr Wiesener

Bergenske slegter. von Wida. Fasmer

Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Birgitte Kristine Greve; Hildur Greve

Spredte minder fra min barndom og ungdom

1925-02-19

Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Slektshistorie

Birgitte Kristine Greve; Hildur Greve

Spredte minder fra min barndom og ungdom. Supplement

1925-02-20

Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Slektshistorie

Hildur Greve; Thorvald Greve

Brev fra Thorvald Greve til hans søster Dagny. Avisutklipp om Thorvald Greves død og begravelse, 1937

1925-02-20

Begravelse, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Slektshistorie